Od Paula Nougé do Vítězslava Nezvala – pozaparyskie centra surrealizmu

Surrealizm, oprócz najbardziej znanego ośrodka paryskiego, rozwijał się również w innych miastach europejskich. Już w 1925 roku malarze i poeci belgijscy, utworzyli w Brukseli niezależną od twórców z Paryża grupę surrealistów, do której dołączył m.in. René Magritte. W latach trzydziestych ważnym centrum surrealizmu europejskiego stała się również Praga.

Podczas kolejnego wykładu z cyklu Dekady ze sztuką zostaną zaprezentowane dokonania surrealistów działających w innych niż Paryż europejskich ośrodkach sztuki oraz omówiona twórczość takich postaci, jak René Magritte, Paul Nougé, Vítězslava Nezval, Paul Delvaux czy Karel Teige.

Wykład nawiązujący do wystawy Wierność obrazów. René Magritte i fotografia prezentowanej w Galerii MCK od 18 kwietnia do 10 czerwca 2012 r.

Spotkanie odbywa się 26 lipca 2021 r., o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl

Prowadzenie:
Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów Dekady ze sztuką to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.