• 23 czerwca 2024 20:31

Czy Twoja firma jest przyjazna Seniorom?

Jak wynika z danych Work Service najbardziej cenione cechy u pracowników 50+ to doświadczenie zawodowe, duże zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, odpowiedzialność, dyspozycyjność i lojalność. W konkursie „Pracodawca przyjazny seniorom” chcemy wyróżnić te organizacje, które dostrzegając te cechy wykorzystują potencjał pracowników 50+.

Akademia WSB wraz partnerem medialnym – Głosem Seniora, ogłasza Konkurs „Pracodawca przyjazny seniorom”. O ten tytuł mogą starać się firmy, samorządy oraz instytucje, których polityka wykazuje założenia i działania przyjazne seniorom. Kandydatów można zgłaszać do 20 maja 2021 r. poprzez formularze online dostępne na stronie www.wsb.edu.pl/seniorwpracy. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani zgodnie z regulaminem przez kapitułę powołaną przez Rektora Akademii WSB.

Finał konkursu odbędzie się 27 maja 2021 r. podczas  Senioralnych Targów Pracy online i uroczystej gali, gdzie ogłoszone zostaną organizacje nominowane oraz zwycięzcy w kategoriach: Pracodawca przyjazny seniorom, Samorząd przyjazny seniorom, Instytucja przyjazna seniorom, Firma przyjazna seniorom. Szczególną będzie Nagroda Publiczności w kategorii – Miejsce przyjazne seniorom – gdyż będzie ona przyznana poprzez głosowanie przez społeczność senioralną. Na najlepszych czekają statuetki i zaszczytny tytuł Pracodawcy przyjaznego seniorom.

Regulamin konkursu oraz pełna informacja o konkursie dostępna jest www.wsb.edu.pl/seniorwpracy