• 19 kwietnia 2024 10:24

Uniknij powikłań po koronawirusie i zrób najskuteczniejszy test antygenowy

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich w nowym roku

Ars Medica – specjalistyczno-zabiegowa przychodnia, od wielu lat współpracująca z lekarzami o ogromnym praktycznym doświadczeniu, oferuje expressową usługę medyczną wykonania TESTÓW. W specjalnych punktach diagnostycznych stacjonarnym i mobilnych, macie Państwo możliwość wykonania sobie i bliskim NAJNOWSZEJ GENERACJI testów antygenowych wykrywających zarażenie koronawirusem COVID-19 oraz testów stwierdzających przebycie zarażenia koronawirusem (test na przeciwciała). Oferowane testy posiadają badania kliniczne, zostały zarejestrowane 23.10.2020 roku w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych są dopuszczone do diagnozowania w 16 krajach Unii Europejskiej oraz są stosowane również po za UE. Należą do najskuteczniejszych testów antygenowych:

  1. Skuteczność tego rodzaju diagnostyki w wykrywalności zakażenia koronawirusem wynosi 99% i dotychczasowa praktyka pokazuje, że wyniki tych testów są tożsame z wynikami testów wykonywanych w warunkach szpitalnych.
  2. Wykonanie testów jest podstawowym warunkiem do objęcia osoby DOMOWĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ, co potwierdza Ministerstwo Zdrowia.
  3. Wykonanie testów antygenowych z wynikiem pozytywnym uprawnia do otrzymania darmowego PULSOKSYMETRU i włączenia do centralnego systemu monitorowania zdrowia co ma zapewnić każdemu choremu pacjentowi natychmiastową pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia.

Ars Medica oferuje usługę medyczną: udostępnienie wykonania badań diagnostycznych do wykonania w warunkach domowych wraz z doraźną konsultacją lekarską w przypadku potwierdzenia zarażenia wirusem COVID-19 w ramach, których zostaną Państwu udostępnione testy:

  1. Test antygenowy wykrywający zarażenie wirusem COVID-19       
  2. Test na przeciwciała wskazujący na przebyte zarażenie wirusem COVID-19

Testy przeprowadzane są pod nadzorem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ARS Medica. Testy nie dają wyników fałszywie dodatnich.

  1. Koszt wykonania testu antygenowego + doraźna konsultacja lekarska wynosi 135 zł złotych – Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do 10% zniżki, zatem kwota do zapłaty wyniesie 120 zł,
  2. Koszt wykonania testu na przeciwciała wynosi 100 zł – Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do 10% zniżki zatem kwota do zapłaty wyniesie 90 zł.

Oferowane przez Ars Medica testy są jedynymi na rynku, które dają możliwość pobrania materiału do badania również z plwociny.

Rejestracja pod numerem telefonu przychodni – 123 00 48 53

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że testy antygenowe są taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR wykonywane w warunkach szpitalnych.

Można uznać, że wydatki na testowanie wszystkich pracowników zostały poniesione w interesie firmy. Badanie jest bowiem niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wydatki są, więc kosztem uzyskania przychodów. Przepisy nie zakazują ich rozliczania – potwierdza KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA. Oznacza to, że testy przeprowadzone pracownikom stanowią koszt pracodawcy z tytułu zapewnienia ciągłości przychodów, dlatego warto poinformować pracodawcę o przeprowadzanych przez Ars Medica testach i zapytać czy istnieje możliwość refinansowania kosztów przez pracodawcę. Co może wykluczyć zarządzenie kwarantanny w firmie.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferty Ars Medica!

Skip to content