• 15 kwietnia 2024 14:54

Ruszają zapisy do udziału w projekcie “Senior z pasją”

gru 9, 2020 #Senior, #seniorzy

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Fundacji Geriatrics pragniemy poinformować Wszystkich, że dnia 21.09.2020r Fundacja Geriatrics otrzymała miłą wiadomość od Fundacji PZU z Warszawy, że w 2021 r. dofinansuje nowy projekt „Senior z pasją”.

Patronat medialny nad realizacją projektu obejmie Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora z Krakowa.

Dzięki wsparciu finansowemu firmy P.P.H. Anka J. Kołodziejczyk Spółka Jawna z Mszany Dolnej, w ramach projektu „Senior z pasją” będzie prowadzona „Kawiarenka seniora”, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 19.00 (miejsce spotkań i integracji uczestników projektu) oraz sala relaksacji/ćwiczeń, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-19.00.

Celem głównym projektu jest ochrona i promocja zdrowia osób 50+, niepełnosprawnych, poprzez hortiterapię (terapię ogrodem), podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz osób 50+, niepełnosprawnych, promowanie ekologii, wspólnej zabawy i wypoczynku.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób 50+, niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie zjawisku subiektywnego poczucia samotności,
 • poprawa jakości życia uczestników projektu,
 • promocja zdrowego styl życia,
 • wzmocnienie zasobów emocjonalnych, informacyjnych, uczestników projektu, poprzez dostarczenie im wiedzy, głównie prawnej, psychologicznej,
 • kształtowanie nowych kompetencji i umiejętności: hortiterapia, informatyka, ziołolecznictwo oraz wspólna integracja uczestników projektu, wolontariuszy.

Ponadto projekt zakłada, że osoby 50+, niepełnosprawne rozwijając swoją osobowość, wykorzystując w pełni swój własny potencjał możliwości, swoje kompetencje i umiejętności, będą mogli lepiej funkcjonować społecznie, co umożliwi im samodzielne angażowanie się w różne działania społeczności lokalnej, promujące aktywne starzenie się, pełne radości, przy zachowaniu jak najdłużej zdrowia i samodzielności.

Projekt „ Senior z pasją” zakłada, że w ramach Klubu Aktywnego Seniora, założonego w 2018 r., dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU,  skupiającego obecnie dużą grupę osób 50+ i  niepełnosprawnych,  znajdującego się w Krakowie, ul. Drożdżowa 2, organizowane i realizowane będą w 2021 r. różne zajęcia edukacyjne, rozwojowe i integracyjne dla osób 50+ i niepełnosprawnych.

Projekt „Senior z pasją” będzie realizowany w okresie od 04 stycznia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r. Jest skierowany do grupy max 40 osób, w wieku 50+ lub niepełnosprawnych, które wyrażą chęć uczestnictwa w min. 2 wybranych warsztatach edukacyjnych lub konsultacjach indywidualnych oraz wezmą udział w imprezach integracyjnych realizowanych w ramach projektu.  W ramach projektu realizowane będą następujące warsztaty i spotkania integracyjne:

 • Warsztat “Obsługa Komputera” (30 godz.) – warsztat ma umożliwić uczestnikom projektu nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, w szczególności obsługi portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail, pisania wiadomości e-mail, redakcji dokumentów, itp. Warsztat będzie prowadzony przez osobę mającą doświadczenie w zakresie obsługi komputerów. Fundacja Geriatrics na potrzeby realizacji tego warsztatu wykorzysta 12 laptopów, które bezpłatnie wynajmie od firmy Centrum Wsparcia Frenezja z Krakowa. Warsztat jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Warsztat będzie realizowany od 01 lutego 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Warsztat “Ogród moją pasją” (30 godz.) – warsztat skierowany jest do pasjonatów ogrodnictwa, osób które chcą przez cały rok prowadzić- aranżować “Ogród Geriatrics” w Krakowie, ul. Drożdżowa 8. Ogród mam być miejsce integracji i hortiterapii uczestników projektu. Warsztat jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Warsztat będzie realizowany od 29 marca 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Warsztat psychologiczny “Siła jest we mnie” (30 godz.) – warsztat ma na celu wzmocnić zasoby osobiste uczestników projektu, zintegrować ich i wyedukować w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi takimi jak: choroba, śmierć, wyczerpanie, przemoc fizyczna i psychiczna, utrata poczucia wartości, samotność, itp. Warsztat będzie prowadzony przez psychologa/psychogeriatrę, który posiada 20-letnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Warsztat będzie realizowany od 11 stycznia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Warsztat prawny “Znam swoje prawa” (30 godz.) – warsztat prawny ma na celu dostarczyć seniorom podstawową wiedzę prawną w zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przemocy fizycznej i psychicznej. Ma edukować uczestników projektu w zakresie praw obywatelskich, struktur samorządowych, itp. Warsztat prawny będzie prowadzić adwokat, mający doświadczenie w pracy w sądzie. Jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Warsztat będzie realizowany od 25 stycznia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Warsztat “Zioła i ziołolecznictwo” (30 godz.) – warsztat ma na celu edukować uczestników projektu w zakresie wykorzystania ziół w celach zdrowotnych. Uczestnicy będą nabywać podstawową wiedzę z zakresu zielarstwa, przetwarzania roślin w celach zdrowotnych. Warsztat będzie wzbogacony zajęciami terenowymi umożliwiającymi uczestnikom rozpoznawanie roślin na łące, zbieranie ziół i przetwarzanie tych ziół. Warsztat będzie prowadzić pedagog zajmujący się zielarstwem. Cześć zajęć z zielarstwa będzie odbywać się na “Ogrodzie Geriatrics” Warsztat jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Warsztat będzie realizowany od 05 kwietnia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Zajęcia ogólno-ruchowe “W zdrowym ciele zdrowy duch” (30 godz.) – warsztat ma na celu promocję ochronę i promocję zdrowia, poprzez regularnie ćwiczenia uczestników projektu na świeżym powietrzu. W ramach warsztatów planowane są zajęcia nordic-walking, ćwiczenia na macie, gry sportowe bule, molki. Na potrzeby w/w warsztatu Fundacja Geriatrics planuje wykorzystać własny sprzęt sportowy. Zajęcia będzie prowadził pedagog, posiadający uprawnienia instruktorskie nordic walking. Warsztat jest skierowany do max 12 osób 50+, niepełnosprawnych. Zajęcia będą prowadzone od 01 marca 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Spotkania filmowe “Film, który warto zobaczyć” (30 godz.) – warsztat ma na celu uwrażliwienie uczestników projektu na wybrane gatunki filmu. Każda prelekcja filmu będzie poprzedzona mini wykładem omawiającym gatunek filmu, głównych bohaterów, muzykę, światło dźwięk, itp. Podczas zajęć uczestnicy zobaczą wybrane 30 filmów i będą mieli przestrzeń do wspólnej dyskusji o tych filmach. Dodatkowo spotkania mają charakter integracyjny. Spotkania filmowe będzie prowadziła osoba interesująca się filmem. Na potrzeby spotkań filmowych Fundacja Geriatrics wykorzysta własne wyposażenie pracowni stoły, krzesła, projektor, ekran, itp. Spotkania filmowe będą organizowane w max 20 osobowej grupie osób 50+, niepełnosprawnych. Spotkania będą odbywać się od 18 stycznia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Konsultacje psychologiczne indywidualne (30 godz.) – konsultacje psychologiczne mają na celu wspieranie uczestników projektu w rozwiązywaniu bieżących sytuacji kryzysowych. Z indywidualnych konsultacji psychologicznych będą mogli korzystać również członkowie rodzin osób 50+ i niepełnosprawnych. Konsultacje indywidualne będzie prowadzić psycholog-psychoterapeuta. Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób 50+ i niepełnosprawnych (konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności)  będą prowadzone od 04 stycznia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Konsultacje prawne indywidualne (30 godz.) – konsultacje prawne mają na celu wspieranie uczestników projektu w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych. Z indywidualnych konsultacji prawnych będą mogli korzystać również członkowie rodzin osób 50+ i niepełnosprawnych. Konsultacje prawne są uzupełnieniem warsztatów prawnych prowadzonych w ramach projektu- jeśli na warsztatach grupowych pojawi się problem prawny, który nie powinien być omawiany w grupie, będzie możliwość omówienia tego problemu indywidualnie z adwokatem. Bezpłatne konsultacje prawne dla osób 50+ i niepełnosprawnych (konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności)  będą prowadzone od 18 stycznia 2021 r. do wyczerpania godzin.
 • Zabawa taneczna ” Tańcz póki życie trwa” – ma charakter integrujący uczestników projektu, planowana jest w karnawale 2021r. Zabawa skierowana jest do wszystkich uczestników projektu i członków ich rodzin, zaproszonych gości – urzędników, pracowników socjalnych, itp., osób wspierających realizację projektu. Zorganizowana będzie przy muzyce mechanicznej. Podczas zabawy promowany będzie projekt, Fundacja PZU, Fundacja Geriatrics, organizacje i firmy wspierające realizację projektu. Zabawa organizowana jest dla min 20 osób. Zabawa odbędzie się w karnawale 2021 r.
 • Taneczna zabawa andrzejkowa “Andrzejki z Fundacją PZU i Fundacją Geriatrics” – ma charakter integrujący uczestników projektu, planowana jest w okresie andrzejkowym 2021r. Zabawa skierowana jest do wszystkich uczestników projektu i członków ich rodzin, zaproszonych gości – urzędników, pracowników socjalnych, osób wspierających realizację projektu. Zorganizowana będzie przy muzyce mechanicznej. Podczas zabawy promowany będzie projekt, Fundacja PZU i Fundacja Geriatrics, oraz  organizacje i firmy wspierające realizację projektu. Zabawa organizowana jest dla min 20 osób. Zabawa Andrzejkowa odbędzie się pod koniec listopada 2021 r.
 • “Spotkanie wigilijne z Fundacją PZU i Fundacją Geriatrics” – spotkanie ma charakter integrujący uczestników projektu, planowane jest w grudniu 2021r. Spotkanie wigilijne skierowana jest do wszystkich uczestników projektu i członków ich rodzin, zaproszonych gości – urzędników, pracowników socjalnych, osób znaczących w mieście Kraków. Podczas spotkania promowany będzie projekt, Fundacja PZU, Fundacja Geriatrics oraz organizacje i firmy wspierające realizację projektu. Spotkanie wigilijne organizowane jest dla min 30 osób, odbędzie się w grudniu 2021 r.

Organizacje, firmy wspierające realizację projektu.: P.P.H. Anka J. Kołodziejczyk Spółka Jawna z Mszany Dolnej, Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora z Krakowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS z Krakowa, Małopolska Fundacja TIBI z Słopnic, Centrum Wsparcia Frenezja z Krakowa.

Zapisy na warsztaty i spotkania integracyjne będą prowadzone w siedzibie Fundacji Geriatrics, ul. Drożdżowa 2 , 31-542 Kraków lub pod numerem tel. 667248065, e-mail: e-zytynskachwast@interia.pl.

Zarząd Fundacji Geriatrics ma nadzieję, że realizując projekt „Senior z pasją” będzie mieć wpływ na poprawę jakości życia, poczucie koherencji osób 50+ i osób niepełnosprawnych.

Skip to content