• 19 kwietnia 2024 12:27

„Senior w centrum uwagi” – kampania edukacyjna

Czas epidemii COVID-19 uświadomił nam jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, zwłaszcza tym powyżej 60 roku życia. Okazało się bowiem, że osoby starsze znalazły się w grupie narażonej na najpoważniejsze skutki zakażenia koronawirusem.

Mamy przyjemność obejmować patronat nad kampanią „Senior w centrum uwagi”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla seniorów, ich bliskich oraz opiekunów. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia poszczególnych chorób. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl. Patronat medialny nad kampanią sprawuje magazyn Ogólnopolski Głos Seniora.

Patronat merytoryczny nad kampanią objął Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec zauważa w swoim artykule, że to właśnie seniorzy potrzebują szczególnego wsparcia, ochrony, uwagi i realnej pomocy zwłaszcza w czasie pandemii. W związku z tym zostały podjęte inicjatywy o charakterze edukacyjnym i systemowym.

Twarzą kampanii został prof. Jerzy Stuhr, aktor, reżyser filmowy i teatralny, który 12 lipca doznał udaru mózgu. Podkreśla on, że szybka interwencja uratowała go i praktycznie nie ma żadnych skutków przebytego udaru.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

UDAR MÓZGU KLUCZOWY JEST CZAS

Co roku 80-90 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu. Choroba ta może dotknąć każdego, chociaż najbardziej narażone są osoby z określonymi czynnikami ryzyka. Na szczęście, na większość z nich mamy wpływ. Udar mózgu można skutecznie leczyć, jednak kluczowy dla powodzenia terapii jest czas.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr n. med. Adam Kobayashi, Prof. UKSW, Wydział Medyczny Collegium Medicum Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE – PREWENCJA UDARU MÓZGU

Badania naukowe potwierdzają związek pomiędzy zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu a grypą. Szczepienie przeciw grypie może stanowić prewencję przed wystąpieniem udaru mózgu – redukuje ryzyko aż o 54 proc.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
  • Prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz, Kierownik Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – POTRZEBA REGULARNEGO PRZYJMOWANIA LEKÓW

Seniorzy są szczególnie narażeni na powikłania związane z nieleczonym lub źle leczonym nadciśnieniem tętniczym. Jaka zatem powinna być optymalna terapia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku?

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

UDAR MÓZGU – INTERWENCYJNA PROFILAKTYKA

Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka ma na celu zmniejszenie ryzyka udaru mózgu poprzez eliminację potencjalnego źródła zatorowości. W Polsce jest on przeznaczony przede wszystkim dla chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków, czynnikami ryzyka udaru mózgu oraz przeciwwskazaniami do przewlekłego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

ZAĆMA – CHOROBA WIEKU PODESZŁEGO

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaćma jest najczęstszą przyczyną upośledzenia narządu wzroku, która może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia. Przeważnie diagnozuje się ją u osób starszych. Choć grozi ślepotą, zaćmę można skutecznie leczyć.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Dr n. med. Michał Kamiński, Ogólnopolska Sieć Klinik Okulistycznych Okoklinik

DIETA SENIORA

Podwyższone stężenie cholesterolu przez wiele lat nie daje żadnych niepokojących objawów, ale prowadzi do odkładania się blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych. Może to prowadzić do chorób serca i miażdżycy tętnic, a w konsekwencji do udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Senior w centrum uwagi”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Skip to content