• 24 maja 2024 09:53

To było przedostatnie w tym roku spotkanie słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy w Ogrodzie Botaniczny UKW. Pod koniec sierpnia w ramach cyklu “Lato w Botaniku” zaplanowany jest jeszcze koncert “Nowych Talentów”.

Pomimo panującego tropikalnego upału widownia dopisała. Na ławkach, w cieniu rozłożystych drzew, zasiadło kilkudziesięciu słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Koncertu wysłuchali również zaproszeni na imprezę członkowie Klubu Seniora przy MOPS z Bydgoszczy.
Niezmordowana Krystyna Lepak przygotowała rewelacyjny program. Na plenerowej scenie wystąpiła grupa EKG ++ w składzie: Ewa Zasada, Krystyna Lepak i Grażyna Jabłońska. Dwoma plusami w nazwie są panowie: Grzegorz Klawikowski i Andrzej Zasada. Tym razem grupa została  jeszcze wzmocniona głosem Renaty Repińskiej.

Widzowie z Klubu Seniora
Krystyna Lepak
Renata Repińska
Grzegorz Klawikowski
Grażyna Jabłońska
Ewa Zasada
Andrzej Zasada

Z plenerowej sceny rozbrzmiewały znane i powszechnie lubiane przeboje filmowe. Zachęcały one licznie zebraną publiczność do chóralnych śpiewów i nawet tańców na “Krokusowej Łącze”. Wszystkich zaprezentowanych piosenek będących ścieżką dźwiękową kilkudziesięciu filmów nie sposób wymienić. Największym aplauzem słuchaczy cieszyły się: marsz z filmu”Mostu na rzece Kwai”, piosenki z “Czterech pancernych” i ze “Skrzypka na dachu” i mistrzowsko wykonana  przez Grzegorza Klawikowskiego “Deszczowa piosenka” z filmu o tym samym tytule – wspomina Janina Lackner.

Tańce na krokusowej łączce
Sala koncertowa w cieniu drzew
Bożena Sałacińska – pomysłodawczyni projektu “LATO w BOTANIKU”

Tekst i zdjęcia Bożena Sałacińska

Skip to content