MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2020 – Mrozy, 12 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w MAZOWIECKIEJ SPORTOWEJ SENIORIADZIE 2020. Będzie to wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się 12 września 2020 w godz. 10:00 – 17:00 na obiektach sportowych w Mrozach.

Celem imprezy jestwykształcenie w pokoleniu osób starszych potrzeby dbania o własne zdrowie,  dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowanie aktywnego stylu życia. 

Jak  powszechnie wiadomo na Mazowszu mieszka dużo osób w wieku starszym 55+. Wiele z nich jest zainteresowanych różnymi formami rekreacji,  nie zawsze mając możliwość regularnego uczestnictwa. Stąd konieczność zapoznania ich z możliwościami aktywnego spędzania czasu, ofertą nowoczesnych form rekreacji i potrzebą dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Uczestnicy Senioriady rywalizować będą w dyscyplinach indywidualnych (tenis stołowy, bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, tenis ziemny). Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymają okolicznościowe medale oraz drobne upominki. Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych konkurencjach rekreacyjnych. W Miasteczku Zdrowego Seniora  skorzystać z darmowych badań oraz porad zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki tłuszczowej), wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Dodatkową atrakcją będzie Scena dla Seniora, na której oglądać będzie można pokazy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki – zapraszamy  mazowieckie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji do zaprezentowania swoich programów artystycznych i sportowych. Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda oraz będzie mógł skorzystać  z bezpłatnego poczęstunku, który będzie przygotowany w strefie gastronomicznej.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl  

e-mail: tkkfmazowieckie@o2.pl
tel. 22 834 76 98 w godz. 14:00 – 18:00,
799 075 088 w godz. 10:00 – 17:00

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2020 organizowana będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników podczas imprezy w czasie trwania epidemii COVID-19.

Przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi jak również obsłudze sędziom, obsłudze technicznej i wolontariuszom zostanie zmierzona temperatura oraz zdezynfekowane ręce.

Teren imprezy zostanie podzielony na 3 strefy: sportowa, kulturalna – przy scenie oraz gastronomiczna.

Biuro Zawodów w co najmniej 4 stanowiskach oddalonych od siebi,e żeby uniknąć koleje., Biuro zawodów będzie zbierało numery telefonów kontaktowych od uczestników, bądź opiekunów grup. W biurze zawodów każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w którym znajdzie się: maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda.

W strefie sportowej znajdą się konkurencje: bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, tenis ziemny oraz konkurencje rekreacyjne.  Konkurencję będą od siebie oddalone aby umożliwić zachowanie dystansu społecznego nastąpi również  dezynfekcji sprzętu sportowego po każdym zawodniku. Na stanowiskach również będzie możliwość dezynfekcji rąk.

Strefa gastronomiczne działające zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi gastronomii z zachowaniem dystansu społecznego.

Strefa kulturalna – będziemy wydzielona,  będziemy informować by w tej strefie zachować dystans społeczny i co najmniej 5 m2 na widza.

Scena dla Seniora – dezynfekcji sprzętu po każdym występie.


PROGRAM

Organizator: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Współorganizator: Miasto i Gmina Mrozy

Miejsce: Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4

Termin: 12 września 2020  godz. 10:00 – 17:00 

Uczestnicy – mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:

 1. 55 – 65 lat,
 2. 66 – 70 lat,
 3. powyżej 70 roku życia.
 • Strzelectwo (broń pneumatyczna)
 • Ergometry wioślarskie
 • Bieg na dystansie 40 m
 • Pchnięcie kulą: 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni
 • Skok w dal  z miejsca
 • Łucznictwo
 • Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn
 • Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i upominki
 • Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn
 • Turniej tenisa stołowego – hala sportowa ul. Licealna 7
 • Turniej tenisa ziemnego

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego:

 • Łowienie „rybek”
 • Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę
 • Strzelanie z wielkiej procy
 • Wrzucanie frisbee do sieci
 • Slalom z popychajką /dawniej z fajerką/
 • Turniej rycerski
 • Mini krokiet
 • Przeprowadzenie kulki przez labirynt pionowy
 • Przeprowadzenie piłeczki przez labirynt poziomy
 • Slalom z piłeczką po ruchomym blacie
 • Speedminton
 • Tenis plażowy
 • Rzut piłeczką tenisową do celu.
 • Rzut podkową do słupka
 • Strzały do bramki
 • Slalom prowadzenie hokejem piłki tenisowej
 • Rzut woreczkiem do kosza
 • Rzut piłką lekarską
 • Dart
 • Rzucanka woreczkami
 • Strzelanie z broni ASG
 • Rzuty piłką do kosza
 • Slalom w alkogoglach
 • Kręgle plenerowe – skitels
 • Karling plenerowy
 • Gra planszowa Memory

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć:

Nordic Walking – Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking

Scena dla Seniora – zabawy i konkursy z wodzirejem – wspólne tańce,  pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w wersji elektronicznej do 4 września 2020 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

 • pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                     
 • gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,
 • indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,
 • konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.
 • badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,
 • porady i konsultacje, diabetologa,
 • pokazyinauka udzielania pierwszej pomocy,
 • AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

„Strefa dla wnuczków”, w której pod opieką animatorów odbędą się atrakcje dla dzieci: malowanie buziek oraz pneumatyczna zjeżdżalnia.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: maseczka jednorazowa, żel antybakteryjny, plecak, koszulka, kubek, czapka, woda. Podczas imprezy wydawana będzie bezpłatnie  kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną ( karetka z lekarzem )

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl  

e-mail: tkkfmazowieckie@o2.pl
tel. 22 834 76 98 w godz. 14:00 – 18:00,
799 075 088 w godz. 10:00 – 17:00

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie w terminie do dnia 4 września 2020 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl wstępnej liczby osób z Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/Karta-zgłoszenia-Mrozy.docx