• 13 kwietnia 2024 02:54

Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej – startujemy z konkursem literacko-fotograficznym

Pasjonujesz się historią swojego miejsca pochodzenia?
Pamiętasz o bohaterach i miejscach niedocenionych?
Ocal ich od zapomnienia i opowiedz ich historię.

Wyszukaj w swojej okolicy miejsce związane z walką o niepodległość. Może być ono dedykowane znanemu albo zapomnianemu bohaterowi lub wydarzeniu. Może to być nazwa ulicy, skweru, pomnika lub parku. Napisz, w jaki sposób wiąże się z walkami o niepodległość. Podziel się swoimi skojarzeniami i wspomnieniami.

Do konkursu mogą zgłosić się zespoły międzypokoleniowe (senior + maksymalnie 2 dzieci ze szkół średnich lub podstawowych), a także osoby indywidualne. Celem konkursu jest stworzenie artykułu (reportażu) ze zdjęciami, lub nakręcenie filmu (reportażu) na temat patriotyczno-historyczno-niepodległościowy.

Prosimy o zdjęcie tego miejsca z własnym, autorskim opisem związanej historii. Prosimy opisać jakie ma znaczenie dla Ciebie, rodziny lub lokalnej wspólnoty.


Konkurs przyczyni się do odkrywania lokalnych śladów historii niepodległości w swoim mieście, miasteczku, miejscowości. Proces ten będzie realizowany poprzez międzypokoleniową edukację i solidarność międzypokoleniową, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wartością dodaną projektu jest tworzenie pomostu – dialogu międzypokoleniowego poprzez lokalną pamięć historii niepodległości. Senior odgrywa rolę przekaźnika wiedzy historycznej, dzieci i młodzież udzielają się w robieniu dokumentacji fotograficznej, filmowej i wspólnym pisaniu reportażu.

Prace konkursowe będą cennym elementem budowania świadomości obywatelskiej i poszerzania wiedzy historyczno-niepodległościowej. Po upływie terminu zgłoszeń prac konkursowych, jury składające się z członków zespołu redakcyjnego Głosu Seniora oceni nadesłane prace i zdecyduje o wyborze najciekawszych z nich. Nagrodą dla autorów zwycięskich prac będzie zamieszczenie ich pracy w specjalnym, listopadowym numerze Głosu Seniora, a następnie wydanie magazynu jako Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej. Oprócz publikacji prac w czasopiśmie, zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek i gier planszowych.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Tekst nie powinien przekraczać 6 tys. znaków (około dwóch stron formatu A4), a zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg lub png o maksymalnej rozdzielczości 300 dpi, czyli ok. 1 MB.

Prosimy przesłać materiały w formie elektronicznej na adres ogs@manko.pl do dnia 30 listopada.

Jeśli chcą Państwo udostępnić papierową fotografię, prosimy o przesłanie jej na adres redakcji:

Stowarzyszenie MANKO
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
z dopiskiem na kopercie „Śladami Niepodległej” do 30 listopada.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Skip to content