• 23 maja 2024 06:07

Nietypowe zakończenie roku akademickiego w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Tegoroczny 13. rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim zakończył się nieco inaczej niż w latach poprzednich. W związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19, które dotknęły także ostrowskich seniorów, jako grupy osób szczególnie zagrożonej, zajęcia edukacyjne zakończono już 13 marca 2020 roku, a uroczystość zakończenia roku akademickiego odbyła się w wersji wirtualnej, filmowana i zamieszczona jeszcze tego samego dnia wieczorem na stronie internetowej uniwersytetu i na facebook-u oraz na kanale YouTube Edwarda Koniecznego.

W nadziei na szybki powrót do normalności, w dniu 23 czerwca 2020 roku, w auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, spotkała się grupa 35 zaproszonych przedstawicieli członków Stowarzyszenia, aby dokonać podsumowania jego działalności w mijającym roku akademickim. Za stołem prezydialnym zasiedli mgr Józef Kozan, rektor uniwersytetu, prof. Tadeusz Sarnowski, dziekan Społecznej Akademii Nauk, a jednocześnie przewodniczący Rady Programowej Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dr Edyta Godziszewska, zastępca przewodniczącego Rady Programowej, a na  sali – członkowie Zarządu w granatowych biretach oraz starostowie grup, sekcji  i kół zainteresowań. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Uczestnicy spotkania i zaproszeni goście otrzymali publikacje pt. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim w roku jubileuszu 45-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce oraz w 13. roku działalności Stowarzyszenia OUTW, która zawiera informacje dotyczące form działania uniwersytetu w roku akademickim 2019-2020.

Widok sali

O godzinie 15.00 w nastroju podniosłości i zadumy przedstawicielki chóru Ostrowianki (Ewa Skibińska, Barbara Koralewska, Jolanta Matysiak, Magda Suska, Maria Napierała) zaintonowały, a uczestnicy uroczystości włączyli  się w wykonanie pieśni Gaudeamus igitur. Po tej wzruszającej chwili Józef Kozan, prezes ostrowskiego uniwersytetu w wygłoszonym przemówieniu stwierdził, że pomimo panującej epidemii koronawirusa Zarząd stowarzyszenia postanowił w skromny, ale w oficjalny i bezpieczny sposób dokonać podsumowania przerwanego niespodziewanie w miesiącu marcu działań merytorycznych roku akademickiego 2019-2020. W ten sposób za pośrednictwem łączy Internetu dał sygnał wszystkim słuchaczkom i słuchaczom OUTW, jego absolwentom i przyjaciołom, że uniwersytet działa i będzie nadal funkcjonował dla dobra najstarszych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Podziękował wszystkim i każdemu z osobna za wkład pracy w rozwój uniwersytetu, za konstruktywną współprace, za to, że Stowarzyszenie jest liczącą się organizacją senioralną  na mapie Wielkopolski i kraju. Jesteśmy – stwierdził – rodziną skupiającą 426 członków, która stale się rozrasta. To wielki sukces, że potrafimy ze sobą być, uczęszczać na zajęcia, tworzyć klimat szacunku i porozumienia. Z satysfakcją zauważył, że w 13. latach działalności Stowarzyszenie skupiało ponad 11 tys. członków, a w środowisku lokalnym i krajowym odgrywa znaczącą rolę w realizacji polityki senioralnej. Omawiając działania ostrowskiego uniwersytetu w minionym roku akademickim poinformował, że z jego dorobkiem można się zapoznać na stronie internetowej www.outw.edu.pl oraz w wydanej publikacji. Zaznaczył, że chociaż tegoroczny rok akademicki kończymy skromnie, to jesteśmy tu i teraz, a mamy nowe plany, o których będziemy informowali na bieżąco także w czasie wakacji.

Przemawia Józef Kozan

Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego tytuł “Seniora –  Jubilata 80+” z rąk profa Tadeusza Sarnowskiego otrzymały słuchaczki: Krystyna Juszczak i Daniela Sawicka. Pierwsza z nich, dziękując za przyznanie jej tego tytułu powiedziała z uśmiechem: to znaczy, życie zaczyna się po 80!. Certyfikaty, decyzją Zarządu, natomiast otrzymali wszyscy słuchacze, którzy brali udział w tegorocznych zajęciach programowych.

Gratulacje dla 80-latków

Zabierając głos prof. Tadeusz Sarnowski stwierdził, że w życiu każdej uczelni najważniejsze są dwa momenty: rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie, podziękowanie i pomyślenie co dalej.  Swoją postawą udowadniacie, że Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawdza się także w trudnym czasie epidemii, pełnym przeszkód i niebezpieczeństw, kiedy w trybie kontaktowym za pośrednictwem Internetu potraficie dotrzeć do wszystkich członków także z podsumowaniem swojej działalności. W takich chwilach – dodał – studenci skupieni w różnym miejscu i w różnym czasie doceniają spotkania w OUTW. Chociaż zatrzymali się na chwilę, to mają szansę zastanowić się w spokoju nad przyszłością, powspominać  i  pomarzyć. Dzięki temu powrócą z radością do aktywnego życia w uniwersyteckiej rodzinie. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz życzył spotkania się jesienią na rozpoczęciu nowego roku akademickiego przy wypełnionej po brzegi auli.

W tym momencie Józef Kozan i Tadeusz Sarnowski ogłosili zakończenie roku akademickiego. Towarzyszył temu, już tradycyjnie, dźwięk dzwonka.

W swoim wystąpieniu Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego pogratulowała uniwersytetowi sukcesów i osiągnięć. Stwierdziła, że wydana książka jest dowodem pasji, kreatywności, chęci uczenia się i uczestnictwa w dialogu. Wyznaczacie – podkreśliła – trendy dla lokalnej społeczności, dbacie o to, aby senior był wykształcony, pełen pasji i zaangażowania. Dziękuję za rady i wsparcie w kreowaniu polityki senioralnej. To Wam się należy od naszego miasta przyjaznego wszystkim seniorom. Jesteście wzorem do naśladowania. Na zakończenie życzyła wszystkim zebranym zdrowia i nowych pomysłów.

Gratulacje od Beaty Klimek, Prezydenta Miasta

Starosta Ostrowski Paweł Rajski pogratulował Zarządowi i członkom OUTW okazałego dorobku, wspaniałego wpisania się w życie wspólnoty samorządowej. Podziękował studentom ostrowskiego uniwersytetu godnej podziwu aktywności, nawet w czasie trwającej epidemii Dajecie – zauważył –  przykład innym seniorom, że jesień życia może być czasem wielu barw, różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania nowych relacji z drugim człowiekiem. Pokazujecie, że pasja to nie tylko domena ludzi młodych. Życząc uniwersytetowi i jego członkom dalszego, dynamicznego rozwoju dodał: spełniajcie swoje marzenia. Niech ta piękna idea integracji i edukacji naszego środowiska trwa i rozwija się. W zakończeniu Starosta podzielił się z obecnymi informacją o planowanych inwestycjach na rzecz osób starszych, w tym o budowie nowoczesnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulacje od Pawła Rajskiego, Starosty Ostrowskiego

Dziękując wszystkim za obecność, bieżącą pomoc, wsparcie oraz   współpracę Józef Kozan życzył członkom Stowarzyszenia wszystkiego co najlepsze na kolejny rok akademicki, którego inauguracja być może odbędzie się 6 października, a po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach Funduszu Grantowego pod koniec sierpnia do uczestnictwa w Integracyjnym spotkaniu słuchaczy OUTW na trakcie ostrowskich jabłuszek. Podsumowując swoje wystąpienie życzył wszystkim słuchaczkom i słuchaczom OUTW przede wszystkim dobrego zdrowia, wielu sił do realizacji kolejnych planów i zamierzeń. Miejmy świadomość – dodał – że to, co było dobre i złe odchodzi do lamusa historii, a za rogiem czekają nas już nowe zadania, a także  wyzwania, które podejmiemy i będziemy konsekwentnie wcielać w życie. Zatem TRZYMAJMY SIĘ!

Z ogromnym zainteresowaniem wszystkich obecnych podczas uroczystości spotkał się program Krzysztofa Ogórkiewicza i Danuty Grzonki z Teatrzyku piosenki sympatycznej pt. Piosenki pandomiczne. To przykład, kiedy nawet w tym epidemicznym czasie radość i optymizm nie opuszcza tej dobrze rozumiejącej się uniwersyteckiej rodziny.

Krzysztof Ogórkiewicz i Danuta Grzonka

Uroczystość zakończył zainicjowany przez prezesa Józefa Kozana „korowód”, podczas którego jego uczestnicy poczęstowali się upominkami przekazanymi przez gości. Było sympatycznie i przyjaźnie…

Uśmiech zadowolenia

Autor: Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia: Adam Ulichnowski

Ostrów Wielkopolski, 23 czerwca 2020 r.

Skip to content