Formy wrażliwości – sztuka współczesna wobec przyrody

Spotkanie z cyklu „Dojrzali do sztuki ON-LINE”
10 lipca 2020 r., godz. 11.00

Wystawa Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza to unikatowe dziedzictwo epoki wielkich odkryć, wypraw naukowych, krystalizowania się zrębów nowoczesnych badań z zakresu zoologii i botaniki, ale i opowieść o relacji między człowiekiem a naturą i o jego stosunku do otaczającego świata.

Pytanie o powiązania między ludźmi a innymi organizmami żywymi wydaje się być niezwykle aktualne szczególnie dzisiaj – w dobie wyzwań stojących przed ludzkością w obliczu zmian klimatycznych, kurczenia się zasobów naturalnych, degradacji środowiska czy znikania
z powierzchni Ziemi kolejnych gatunków zwierząt i roślin. Co o dzisiejszym stosunku ludzi do otaczającego świata mówi współczesna sztuka? Jak twórczość artystyczna komentuje zależność człowieka od środowiska? Czy wystawy i praktyka artystyczna mogą stać się medium pośredniczącym między człowiekiem a naturą? Te zagadnienia staną się osią wykładu „Formy wrażliwości – sztuka współczesna wobec przyrody”.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o kontakt pod adresem mailowym warsztaty@mck.krakow.pla.madura@mck.krakow.pl lub nr telefonu: 509 333 360.

Cykl Dojrzali do sztuki to propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem
i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Program spotkań obejmuje tematyczne prelekcje historyka sztuki, po których odbywa się dyskusja. Oferta MCK dla seniorów jest objęta patronatem miesięcznika Głos Seniora.