• 13 kwietnia 2024 01:38

Pracodawco! Okaż Seniorom świąteczne wsparcie!

kwi 8, 2020
Apel do pracodawców

Szanowni Pracodawcy,

            w okresie panującej epidemii koronawirusa, to seniorzy są grupą najbardziej narażoną
na negatywne skutki jego działania. W trosce o swoje zdrowie, zgodnie z zaleceniami lekarzy i instytucji rządowych pozostają w swoich domach odcięci od świata. Nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym czy kulturalnym. Nie mogą spotkać się w organizacjach seniorskich, a także w gronie rodzinnym.

            Możemy im pomóc. Apelujemy, aby w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, który zbiega się z okresem Świąt Wielkanocnych, wesprzeć Waszych emerytowanych pracowników poprzez fundusz socjalny, bony świąteczne, zakupy, czy też zwykłą troską o ich bieżące potrzeby.

            Zapraszamy aby dołączyli Państwo do kampanii Solidarni z Seniorami, zostali Firmą Przyjazną Seniorom i wsparli Waszych seniorów – emerytowanych pracowników.

                     Mirosława Widurek, Prezes Stowarzyszenia “Dla Równości”

    Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora

Skip to content