• 29 lutego 2024 15:13

17-18 czerwca 2020 – nowa data V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

Katowice, 28 lutego 2020 r. – V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) odbędzie się w nowym terminie – w dniach 17-18 czerwca br. W porozumieniu ze środowiskiem medycznym, członkami Rady Programowej i partnerami wydarzenia, organizator podjął niełatwą decyzję o zmianie dotychczasowej daty wydarzenia. 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych od pierwszej edycji powstaje w ścisłej i opartej na szacunku współpracy z partnerami, ekspertami, specjalistami. Postępując odpowiedzialnie, uwzględniając rosnące z dnia na dzień zaangażowanie przedstawicieli środowiska medycznego i decydentów
w przeciwdziałanie problemom związanym z koronawirusem, postanowiliśmy przełożyć zbliżającą się edycję Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
– mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator konferencji.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Sytuacja z rozprzestrzeniającą się na całym świecie epidemią koronawirusa tym bardziej pokazuje, jak istotna jest debata o wyzwaniach zdrowotnych. Podejmiemy ją w Katowicach, w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, ale z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę o koronawirusie. Będzie to czas, w którym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uczelni medycznych, organizacji i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia, konsultanci krajowi w różnych dziedzinach medycyny, prezesi towarzystw naukowych, menedżerowie szpitali i podmiotów współpracujących z sektorem medycznym, eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów spotkać się będą mogli na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych bardziej efektywnie – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Debaty, dyskusje, pojedynki ekspertów oraz wykłady otwarte i wszystkie wydarzenia towarzyszące V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych zostaną przełożone na nowy termin.

Charakter i tematyka V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych pozostają niezmienione, zmienia się jedynie jego data. Prosimy i bardzo liczymy na wsparcie i zrozumienie środowiska medycznego, partnerów i uczestników – dodaje Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Ideą przewodnią Kongresu – zgodnie z nazwą – są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. Znajdują one odzwierciedlenie w agendzie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, którą tworzy 70 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu blokach tematycznych obejmujących: politykę zdrowotną, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-zdrowie i edukację. 

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. W poprzedniej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (7-8 marca 2019 r.) uczestniczyło ok. 3 tys. osób.

Więcej o Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i wydarzeniach towarzyszących: www.hccongress.pl

###

Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to dwa dni eksperckich debat z udziałem trzech tys. gości. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.

Organizatorem HCC jest Grupa PTWP SA, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, głównej debaty o gospodarce Polski Wschodniej.

Zapraszamy na stronę www.hccongress.pl
Facebook: facebook.com/hccongress  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations
M. 609 808 119, E.m.stach@imagopr.pl

Skip to content