• 15 kwietnia 2024 15:32

Emerycie, ostatni dzwonek na rozliczenie z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Do 2 marca musisz poinformować ZUS o dodatkowych przychodach.

Emeryci i renciści, którzy pracowali w 2019 r., powinni do najbliższego poniedziałku 2 marca powiadomić ZUS o swoich przychodach w danym roku i o wybranym systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym. W zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, który zatrudnia emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny dostarczyć oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy przekazać do placówki ZUS, która wypłaca emeryturę lub rentę.

W przypadku, kiedy świadczeniobiorca nie poinformuje o przychodach, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. A w niektórych sytuacjach nawet wystąpić o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, gdyż przychód emeryta albo rencisty powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Obniżeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Zawieszenie świadczenia jest wówczas, kiedy przychód przekroczy 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

W 2019 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres\procent70%130%
1-2/20193206,20 zł5954,30 zł
3-5/20193404,70 zł6322,90 zł
6-8/20193465,70 zł6436,30 zł
9-11/20193387,50 zł6291,10 zł
12/20193452,20 zł6411,10 zł
Roczna kwota przychodu40638,30 zł75470,60 zł

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o swoich przychodach. Dotyczy to również osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową i renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Autor tekstu: Anna Szaniawska /regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim/
Skip to content