• 20 kwietnia 2024 11:37

Prezes Łukasz Salwarowski powołany na członka Rady Dostępności!

sty 16, 2020

15 stycznia Prezes Stowarzyszenie MANKO oraz Redaktor Naczelny Głos Seniora – Łukasz Salwarowski został powołany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Panią Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak na członka Rady Dostępności Dostępność Plus.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele zarówno środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak też administracji publicznej,przedsiębiorców oraz eksperci ds. dostępności.
Do głównych zadań rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

Zachęcamy do rozpowszechniania ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Treść dostępna pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/ustawa-o-dostepno…/

Skip to content