Miłość do teatru wśród seniorów

Amatorska grupa teatralna „A, Co!” jest zespołem działającym od kwietnia 2018 roku przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku. Członków grupy w wieku senioralnym połączyła wspólna pasja do aktorstwa i występów teatralnych. Zespół jest bardzo aktywny w swojej działalności, co jest doskonałym potwierdzeniem samorealizacji jego uczestników.

fot: Zygmunt Mężykowski , Magdalena Turała oraz Justyna Rucińska

Grupa ma w swoim dorobku artystycznym wystawione 4 spektakle teatralne tj. inscenizacja fragmentów epopei Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”, spektakl z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Od Lautenburga – do Lidzbarka”, przedstawienie pt. „Czas PRL-u” oraz widowisko słowno-muzyczne „Wieczór z niezapominajką”. Za każdym razem, po zakończonym spektaklu publiczność oklaskiwała aktorów gromkimi brawami. Grupa „A, Co!” uczestniczy również w sesjach zdjęciowych, m.in. prezentując stroje z wystawionych spektakli (epoka napoleońska, lata 20-te XX wieku oraz stroje współczesne) w plenerze Pałacu w Dłutowie.

fot: Zygmunt Mężykowski , Magdalena Turała oraz Justyna Rucińska

Po zaproszeniu przez Pierwszą Damę Polski, dnia 1 października 2019 roku grupa uczestniczyła w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Pałacu Prezydenckim. Członkowie zespołu przygotowali wystawę, składającą się z rekwizytów wykorzystywanych w czasie spektakli oraz odnoszących się do czasów PRL-u. Jednym z ostatnich wydarzeń przygotowanych przez amatorską grupę teatralną „A, Co!” było wystawienie spektaklu pt. „Czar PRL-u” w Lidzbarku. Na widowni zasiedli m.in.: Pierwsza Dama Polski – Agata Duda, przedstawiciele lokalnej władzy, a także uczniowie lidzbarskiego liceum. Po zakończonym widowisku, całe audytorium zostało zaproszone na obejrzenie wystawy przygotowanej przez aktorów. Na koniec 2019 roku, członkowie grupy wzięli udział w dwóch sesjach zdjęciowych o tematyce jesiennej oraz świątecznej.

SERDECZNIE GRATULUJEMY LICZNYCH SUKCESÓW! Mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie masę nowych pomysłów na rozwój działalności amatorskiej grupy teatralnej „A, Co!”.