• 15 kwietnia 2024 13:26

Ogólnopolski Zjazd Mediów Obywatelskich w Krakowie

gru 18, 2019

Ogólnopolski Zjazd Mediów Obywatelskich to wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko „Głos Seniora”, w trakcie którego centralną część dyskusji zajmowała refleksja nad aktywnym i partycypacyjnym aspektem mediów obywatelskich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mediów obywatelskich z wielu polskich miast.

17 grudnia aula Polskiej Akademii Umiejętności na ulicy Sławkowskiej w Krakowie zamieniła się w miejsce dialogu pomiędzy dziennikarzami i słuchaczami. Media obywatelskie, do których zalicza się cała działalność wydawnicza Stowarzyszenia Manko, to nie tylko przestrzeń dla swobodnej wymiany obywatelskiej myśli, ale i przestrzeń interwencyjna. Historia Stowarzyszenia Manko zaczyna się ok. 20 lat temu na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie grupa studentów na czele z Łukaszem Salwarowskim założyła Magazyn Studencki Manko, w którym podejmowała często tematy niewygodne dla władz uczelnianych. Następnie Stowarzyszenie zaczęło realizować kampanie społeczne, a teraz jego głównym obszarem działań obywatelskich jest czasopismo „Głos Seniora”, poprzez które informuje instancje władzy o problemach osób po 60. roku życia. Starania Stowarzyszenia Manko w kwestii zmiany społecznej wpisują się w obszar działań rządowych czy Narodowego Instytutu Wolności. O historii Stowarzyszenia Manko i wspomnianym ideowym aspekcie mediów obywatelskich mówił Łukasz Salwarowski (prezes Stowarzyszenia Manko i redaktor naczelny „Głosu Seniora”) w swoim wystąpieniu „20 lat mediów obywatelskich Stowarzysznie Manko – Historia i jej Bohaterowie – rewolucja, ewolucja i skuteczność”.

W Ogólnopolskim Zjeździe Mediów Obywatelskich wzięli udział również Paweł Kubisztal (prezes Stowarzyszenia PODGORZE.PL) oraz Paweł Kmiecik (Radio Zawiercie), którzy poruszali temat skuteczności mediów obywatelskich w przeprowadzeniu zmiany społecznej. O źródłach finansowania takich mediów dyskutowali natomiast Tomasz Kowalski (redaktor naczelny Sadeczanin.info), Filip Gołębiewski (prezes Instytutu Dialogu i Dyskursu) oraz Paweł Abucki (prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu). W obu panelach dyskusyjnych uczestniczył również Łukasz Salwarowski.

Podczas konferencji pojawiło się wiele ambasadorów „Głosu Seniora” w tym Janina Czaja,Ewa Zbelicka, Hanna Piekarska, Barbara Grochowiak, Jerzy Wojtkowski, Joanna Talar, Bożena i Miłosz Sałacińscy, a także przedstawicielka Narodowego Instytutu Wolności Natalia Michajłowska. Osoby zasłużone dla działalności Stowarzyszenia Manko m. in. państwa Sałacińskich, Hannę Piekarską, Ireneusza Sporysa, Ewę Zbelicką uhonorowano statuetkami. Działanie sfinansowane zostało przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Skip to content