• 20 kwietnia 2024 11:39

Ciechocińska konferencja ,,Razem dla Seniorów”

lis 28, 2019
Konferencja w Ciechocinku

,,Razem dla Seniorów” pod tym hasłem przebiegała konferencja zorganizowana przez Miejską Radę Seniorów w Ciechocinku, w czasie której podpisano Deklarację – stała się  ona przysłowiowym pierwszym krokiem do podjęcia wspólnej polityki senioralnej.

Spotkanie odbyło się 18 listopada br. na terenie Klubu Senior + ,,Niezapominajka’’ w Ciechocinku.

Wspomniana wyżej  Deklaracja współpracy ciechocińskiej rady seniorów z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi  to zobowiązanie następującej treści :

,,Starzenie się społeczeństwa stawia przed władzami oraz społecznościami lokalnymi wielkie wyzwania, z którymi wszyscy będziemy musieli się zmierzyć teraz jak i w przyszłości. Niezależnie od działań podejmowanych przez władze rządowe na szczeblu krajowym – jako Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku – dostrzegamy swoją rolę w procesie intensyfikacji działań zmierzających do kreowania polityki senioralnej w naszej miejskiej przestrzeni.

Chcemy podjąć to wyzwanie i zaprosić do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i publiczne – którym na sercu leży odpowiedzialność za zbudowanie podwalin wspierania i promowania aktywnego starzenia się społeczeństwa i podejścia międzypokoleniowego.

Celem naszej aktywności i współpracy będzie w szczególności:

  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i rozwiązań wspierających seniorów
    we wdrażaniu nowych, skutecznych rozwiązań podnoszących jakość ich życia
  • wpływanie na wzrost świadomości społecznej, rozumienia wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród społeczeństwa oraz przedstawicieli władz lokalnych i krajowych
  • promowanie innowacyjnego podejścia do starzenia się obywateli
  • wspólne podejmowanie inicjatyw kulturalnych, szkoleniowych, zdrowotnych i społecznych przyczyniających się do podnoszenia jakości życia osób starszych

Nasza wiedza i wymiana doświadczeń jest bogactwem, dlatego będzie służyć seniorom oraz rozwojowi naszej lokalnej ciechocińskiej społeczności  przyjaznej osobom starszym !‘’

W konferencji udział wzięli  m.in. : Sławomir Kopyść Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Leszek Dzierżewicz Burmistrz  Ciechocinka, Krystyna Żejmo – Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Adam Szponka Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, prof. dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Wymienieni wyżej wygłosili wykłady, których wspólnym mianownikiem była teza, iż problematyka polityki senioralnej jest niezmiernie istotna. Należy zadbać o godny byt,  zdrowie i pogodę ducha seniorów, tylko współpraca  pozwoli na wielokierunkowe i intensywne działania na rzecz tej grupy społecznej.

Karolina Kallas koordynator Bydgoskiego Biura Seniora UM Bydgoszczy przybliżyła zebranym wspaniałe działania na rzecz  bydgoskich seniorów np. darmowa komunikacja, program ,,złota rączka”. Z pewnością Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku skorzysta z zaprezentowanych pomysłów.

Bardzo ciekawą ofertę opieki i ochrony zdrowia zaprezentowali przedstawiciele: LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej, Dzienny Dom Opieki Magnolia, Sanatorium Sanvit.

 Projekt programu pracy dla seniorów przedstawiła Grażyna Mikołajczyk ze Stowarzyszenia Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku.

Istotnym  wystąpieniem była analiza anonimowej ankiety opracowanej przez Komisję zdrowia  i rehabilitacji oraz spraw socjalnych MRS w Ciechocinku. Ankieta dotyczyła wyłącznie mieszkańców Ciechocinka. Okazuje się , że seniorzy oczekują wsparcia psychologa (zarówno porady w gabinecie jak i interwencje telefoniczne ), udziału w projekcie ,,bransoletki życia’’ i darmowych szczepień np. przeciw grypie.

Prof. Zygmunt Wiatrowski  dokonał  posumowania  konferencji ,,Razem dla Seniorów’’, zaznaczył, że  proces starzenia się społeczeństwa jest faktem i należy dołożyć wszelkich starań aby  wiek senioralny był przeżywany godnie. Nie należy zapominać o profilaktyce i opiece zdrowotnej  nad seniorami  jak również o ich rozwoju  na różnych płaszczyznach.

Wszyscy  wyżej wymienieni oraz: Rada Miejska w Ciechocinku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Ciechocinku, Stowarzyszenie Komisja  Zdrojowa w Ciechocinku, Stowarzyszenie Razem dla Ciechocinka oraz Stowarzyszenie Nasza Ostoja zostali sygnatariuszami przytoczonej  deklaracji.        

Przed Miejską Radą Seniorów w Ciechocinku kolejny krok w drodze do tworzenia pozytywnej polityki na rzecz ciechocińskich seniorów – podpisanie porozumienia ze wszystkimi, którzy zadeklarowali współpracę,, Razem dla Seniorów’’.

Marzena Kunigowska

     Wiceprzewodnicząca MRS w Ciechocinku

Skip to content