• 18 lipca 2024 00:08

II Krakowska Konferencja “Ludzie Motyle”- 22.11.2019r.

lis 26, 2019
Ludzie Motyle

Dnia 22 listopada 2019r w Dworze Czeczów w Krakowie odbyła się II Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle”. Konferencja objęta była patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronat medialny objęło Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora z Krakowa, a patronat merytoryczny Polskie Towarzystwo Terapeutyczne z Bydgoszczy.

W konferencji uczestniczyło 77 osób, głównie seniorzy, pedagodzy, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, pracownicy socjalni, lekarze, prawnicy, kuratorzy zawodowi i inni specjaliści pracujący z osobami w późnej dorosłości.

II Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle” była zaplanowanym cyklicznym interdyscyplinarnym wydarzeniem, które organizowane jest raz w roku i ma na celu umożliwić spotkanie specjalistów z seniorami w celu tworzenia, integrowania różnych płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości osób starszych.

Organizatorem wcześniejszej Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” (grudzień 2018r) i II Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” była Fundacja Geriatrics z Krakowa, która od 2017r. zajmuje się aktywizacją, przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób w późnej dorosłości.

II Krakowską Konferencję „Ludzie Motyle” oficjalnie otworzyła Pani dr. Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która omówiła założenia teoretyczne polityki senioralnej w Krakowie. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Andrzej Mirski z Krakowa,  lek neurolog  Anna Smołka z Jastrzębia Zdroju, adwokat Marta Piestrzyńska z Jaworzna,  mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast z Krakowa, mgr Joanna Dobranowska z Krakowa, mgr Łukasz Salwarowski z Krakowa, mgr Ewelina Kanarkowska z Gdańska, mgr Katarzyna Owsiany z Krakowa, mgr Jolanta Wyżykowska z Krakowa, mgr Patrycja Cyrych z Żor, mgr Maria Bartkowska z Krakowa, mgr Berta Dąbek-Żak z Krakowa.

Podczas konferencji Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka”, działający przy Klubie Miejskiego Ośrodka Kultury „Rebus”  w Żorach, zaprezentował spektakl, pt. „Medal dla Idealnego Męża”. Autorką przedstawienia była mgr Barbara Musiałek.

Ponadto na konferencji została zorganizowana wystawa 46 prac malarskich seniorów Centrum Aktywności Seniorów Geriatrics i członków Fundacji Geriatrics, pt. „Labirynt życia”. Prezentowane prace malarskie powstały ma warsztatach malarskich prowadzonym w Centrum Aktywności Seniorów pod okiem instruktora Pani Katarzyny Chróściewicz z Krakowa.

Poczęstunek dla gości w przerwie kawowej zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, natomiast w przerwie obiadowej Pan Paweł Mianowski z Krakowa, który jest znanym krakowskim restauratorem i prowadzi firmę „Weselmy się”.

Lista osób współpracujących z Fundacją Geriatrics podczas organizacji II Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” była bardzo duża. Wszystkim tym osobom Zarząd Fundacji Geriatrics  serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę.

Kończąc konferencję Prezes Fundacji Geriatrics Elżbieta Żytyńska-Chwast powiedziała: „Mam nadzieję, że wspólna wymiana doświadczeń związanych z aktywnym starzeniem się wykroczy poza naszą własną świadomość i wpłynie pozytywnie na organizację w przyszłym roku III Krakowskiej Konferencji „Ludzie motyle”.

Prezes Fundacji Geriatrics

Elżbieta Żytyńska-Chwast