• 15 kwietnia 2024 14:48

Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

paź 8, 2019
V Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 1 października 2019 w Warszawie, w sali widowiskowej Muzeum Historii Żydów Polskich “POLIN”, odbyła się V Sesja sprawozdawczo wyborcza Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podsumowano na niej dokonania dwóch kadencji OPS. W obradach wzięli udział przedstawiciele Głosu Seniora: Joanna Talar, Janina Czaja oraz Marek Pilch.

Spotkanie z udziałem 230 delegatów z całego kraju otworzyła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS.

Obrady potwierdziły zasadność wprowadzenia do strategii III i dalszych kadencji szeregu zmian. Znalazły one wyraz w:

  • zatwierdzonym na III i dalsze kadencje Regulaminie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
  • potwierdzeniu zasadności powołania Delegatur Regionalnych w kolejnych województwach Polski,
  • przyjęciu nowych zasad powoływania, pracy i oceny Prezydium OPS.

W sesji uczestniczyli m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar,  wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz poseł Michał Szczerba – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Dyskusja, zarówno panelistów jak i delegatów, była bardzo merytoryczna i konstruktywna. Komisja wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa Włodkowskiego podsumowała wyniki głosowania i obwieściła komunikat w sprawie wyników wyboru do Prezydium OPS.

Do Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrano (w kolejności alfabetycznej):

  • Ewa Brewczyńska – Florczak
  • Marek Chałas
  • Irena Frankiewicz
  • Ewa Kołodziejczyk
  • Krystyna Lewkowicz
  • Krystyna Ozga
  • Zbigniew Tomczak

Po ukonstytuowaniu się, Prezydium wybierze spośród siebie osoby funkcyjne oraz opracuje własny regulamin funkcjonowania. Życzymy nowemu Prezydium OPS wielu sukcesów.

Województwo – kujawsko-pomorskie reprezentowała delegacja złożona z 32 seniorów. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy reprezentowało 4 słuchaczy i dwóch zaproszonych gości.

Miłosz Sałaciński

Skip to content