III Konferencja naukowo-szkoleniowa opieki długoterminowej na Lubelszczyźnie dla pielęgniarek

W czwartek, 17 października b.r. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa opieki długoterminowej na Lubelszczyźnie dla pielęgniarek pod patronatem Głosu Seniora. Główna tematyka spotkania to wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób przewlekle chorych na jakość funkcjonowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

TERMIN KONFERENCJI: 17 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w godz.9.00 do 18.00.

MIEJSCE KONFERENCJI: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50.

PROGRAM

8.30-9.15 Rejestracja Uczestników

9.15- 9.45 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości honorowych, uczestników konferencji, prezentacja Firm zaangażowanych w działania organizacyjne.

Mgr Małgorzata Sitarz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

9.45-10.15 Wykład inauguracyjny – Socjologiczna interpretacja chorób przewlekłych i długoterminowej opieki pielęgniarskiej domowej

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami UMCS w Lublinie, Członek Rady Naukowej Forum Opieki Długoterminowej MEDI, Autorka publikacji z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowego i opieki w domu, Prekursorka stylu w działaniach pielęgniarskich w środowisku domowym

10.15-10.35 Qvo vadis opieki długoterminowej

Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

10.35- 10.55 Prezentacja Firmy Hartman 

Celina Lorenc

10.55-11.15 Zabezpieczenie społeczeństwa województwa lubelskiego w świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

11.15-11.45 Pacjent z odleżyną w opiece długoterminowej- jak leczyć odleżyny -praktyczne wskazówki

Mgr Małgorzata Budynek  Firma ConvaTec:

11.45- 12.05    Przerwana na poczęstunek

12.05 – 12.20  Delirium pacjenta jako problem w opiece pielęgniarskiej

Dr n.med. Katarzyna Piasecka Uniwersytet Medyczny  w Lublinie

12.20 -12.45  Dyskusja

12.45-13.30   Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego oraz żywienie enteralne

 Joanna Grygiel Firma Fresenius-Kabi Polska Sp. Z o.o.

13.30-13.50 Pielęgniarka opieki długoterminowej jako koordynator i realizator świadczeń zdrowotnych mających wpływ na jakość leczenia i pielęgnacji osób przebywających w ZOL” 

Mgr Agnieszka Tarkowska z-ca Naczelnej  Pielęgniarki  w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

13.50-14.10   Postępowanie z trudno gojącymi się ranami fakty i mity.

Lic. pielęgniarstwa Monika Kołodziejczyk studentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14.10- 14.30 Skuteczność metod specjalnych kinezyterapii w zmniejszaniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego  u osób w starszym wieku.

Mgr Michał Grzegorczyk  doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.45 Przerwa na obiad

15.45- 16.10 Odleżyna-holistyczne spojrzenie na problem społeczny

Marta Bakowska  pielęgniarka, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa geriatrycznego, współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej oraz Centrum Szkoleniowego MAGMA-MED  w Rzeszowie

16.10 -16.30 Wskazówki pielęgniarskie dla pacjenta przyjmującego lek powodujący cukromocz.

Dr n.med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka Edukator ds. diabetologii w Instytucie Medycyny Wsi  w Lublinie, Klinika Diabetologii, Poradnia Diabetologiczna

16.30-16.50 Realizacja świadczeń zdrowotnych  w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej jako świadczenia ratujące życie i zdrowie.

Dr n.med. Elżbieta Stasiak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Ekspert w dziedzinie opieki długoterminowej domowej, Organizator i Realizator opieki domowej długoterminowej w Polsce, Twórca teorii i praktyki w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej.

16.50-17.10 Wpływ wybranych świadczeń edukacyjnych realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej na funkcjonowanie pacjenta i jego rodziny.

Dr n.med. Anna  Irzmańska Hudziak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

17.10- 17.30 Dyskusja

17.30. 18.00  Wręczenie Certyfikatów i  Podziękowań dla  Uczestników Konferencji.

18.00. Zakończenie Konferencji      

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI

KONTAKT:

konferencjachelm.stasiak@o2.pl,     telefon    693-847-714 konferencjachelm.sitarz@o2.pl,       telefon    798-705-756

Opłata konferencyjna w  wysokości 100,00 zł na konto Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych, ul. Handlowa 3,35-103 Rzeszów nr konta:

66 1050 1562 1000 0090 8064 8737 z dopiskiem: III Konferencja Opieki Długoterminowej Chełm 2019r

Proszę potwierdzić swoją obecność drogą e-mailową  do dnia  12. 10. 2019r.

NA KONFERENCJĘ ZAPRASZAJĄ:

KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca

Dr n.med. Elżbieta Stasiak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Członkowie

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami UMCS w Lublinie

Mgr Małgorzata Sitarz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Dr n.med. Anna Irzmańska-Hudziak Uniwersytet Medyczny  w Lublinie

Dr n.med. Katarzyna Piasecka Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mgr Michał Grzegorczyk Uniwersytet Medyczny  w Lublinie

KOMITET ORGANIZACYJNY W SKŁADZIE:

PRZEWODNICZĄCE

Dr n.med. Elżbieta Stasiak Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mgr Małgorzata Sitarz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Mgr Grażyna Aksamit Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych

CZŁONKOWIE

Izabella Chałaj Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący Okręgowej Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Mgr Elżbieta Celmer Vel Domańska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Mgr Danuta Kusiak Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Dr n.med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka Instytut Medycyny Wsi Klinika Diabetologii w Lublinie

Mgr Małgorzata Szyszkowska Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie