• 24 maja 2024 08:42

Przygotowania do sesji sprawozdawczo-wyborczej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

wrz 1, 2019
Obywatelski Parlament Seniorów

Szanowni delegaci i kandydaci na delegatów III kadencji 2019-2022!

Kończy się II Kadencja OPS i w dniu 1 października 2019 r. w Muzeum Historii Żydów  Polskich POLIN odbędzie się V sesja sprawozdawczo-wyborcza, w czasie której zostanie powołany nowy skład delegatów III kadencji 2019 -2022,  Prezydium  oraz  przyjęte dokumenty konstytuujące OPS.

W wyniku wielomiesięcznych konsultacji w regionach został uzgodniony nowy projekt Regulaminu, a w nim sporo zmian, m.in. odnośnie trybu powoływania Prezydium OPS.

Organizacje, które udzieliły  rekomendacji swoim członkom – delegatom OPS II kadencji proszone są o zweryfikowanie  intencji i możliwości dalszego aktywnego uczestnictwa tych osób. Jeśli potwierdzają one wolę bycia delegatem OPS, wystarczy przesłać imienną listę.

W stosunku do nowych kandydatów, należy przesłać Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik do Regulaminu.

W przypadku zamiaru kandydowania do Prezydium należy przesłać  zgłoszenie z rekomendacjami dwóch organizacji.

Wzory w/w dokumentów znajdują się na stronie www.partalmentseniorow.pl

Akredytacje prowadzona jest pod adresem:biuro@parlamentseniorow.pl

Zapraszamy aktywnych. Wybierzmy najlepszych!

Do zobaczenia na sesji w Warszawie.

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS

Skip to content