Jura Senior Festival – Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Seniorów, 6 października

Poręba Stolicą Twórczości Seniorów w województwie śląskim!!!

6 października, Poręba będzie gościła zespoły senioralne z województwa śląskiego, które zgłoszą się do JURA SENIOR FESTIWAL!!!

?

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie spotkają się senioralne grupy muzyczne, których zmagania oceni profesjonalne Jury. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, chóry oraz koła gospodyń wiejskich.

?

Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Porębie. Zadanie będzie zrealizowane dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie Studio ART dotacji w wysokości 5.000 zł, w ramach konkursu: Śląskie Lokalnie 2018-2019 Edycja II. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Edukacji, Biuro Projektu FIO Śląskie Lokalnie.

?

Aby wziąć udział w festiwalu wystarczy zapoznać się regulaminem festiwalu, wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do 27 września w formie tradycyjnej na adres Stowarzyszenia Studio ART bądź w formie elektronicznej – stowarzyszeniestudioart@gmail.com.

?

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Studio ART w Porębie.

Partnerami Festiwalu są:
– Miasto Poręba
– Starostwo Powiatowe w Zawierciu
– Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
– Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
– Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów NESTOR w Porębie
– Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych IKS w Porębie

Patronat medialny: TVP3 Katowice, Radio Piekary, Radio Zawiercie, Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, e-poreba, zawiercianskie.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.