• 23 czerwca 2024 18:53

Turniej Sołectw w Gminie Iwanowice

sie 6, 2019

Dnia 18 sierpnia 2019 r. na terenie boisk w Biskupicach odbędzie się Turniej Sołectw.

Turniej będzie polegał na konkurencjach sportowych. Szczegółowy rodzaj i opis konkurencji zostaną podane w opracowanym regulaminie. Dodatkowo w czasie imprezy odbędzie się Iwanowicki Festiwal Smaku, który będzie polegał na przygotowaniu potraw regionalnych przez KGW z poszczególnych sołectw i zaprezentowaniu ich na stołach regionalnych. Odbędzie się również „Dłubniańskie etno – czyli rób i dziel się” – pokaz rękodzieła i folkloru tworzonego przez mieszkańców naszej gminy. Na wspomnianym pokazie zostaną przedstawione produkty warsztatów rękodzielniczych i warsztatów szycia realizowanych w ramach projektu. Jury będzie oceniać wszystkie konkurencję i przyznawać punkty. Następnie punktacja zostanie zsumowana i poszczególnym sołectwom zostaną przyznane miejsca. Za poszczególne miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

Projekt „Turniej sołectw w Gminie Iwanowice” finansowany jest ze środków Gminy Iwanowice. 

Dodatkowe informacje oraz regulamin imprezy są dostępne na stronie http://iwanowice.pl/aktualnosci/3092/turniej-solectw-juz-niebawem