• 25 maja 2024 12:33

SERCE DLA CUKRZYCY

cze 5, 2019
Koalicja Serce dla cukrzycy - badanie ankietowe

Wspólnie wspieramy pacjentów diabetologicznych
z powikłaniami sercowo-naczyniowymi

Koalicja Serce dla Cukrzycy rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

Prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy nawet o 100% do roku 2030 . Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy są problemy sercowo-naczyniowe. Pacjenci z takimi powikłaniami stanowią około 80% wszystkich chorych z cukrzycą.  

Głównym powodem tego stanu rzeczy jest zbyt mała wiedza pacjentów  na temat cukrzycy i jej powikłań oraz brak dostępu do kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentami diabetologicznymi. Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy.

Powołana została również Grupa Sterująca mającą na celu wspólne wypracowanie rekomendacji w zakresie właściwej opieki zapobiegającej i łagodzącej powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy. Zalecenia w tym zakresie zaprezentowane będą jeszcze przed wakacjami na łamach raportu „Rekomendacje w zakresie skutecznego zapobiegania i leczenia powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy”.

Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych, w tym uwzględnienia perspektywy pacjenta. Koalicja jako merytoryczny partner administracji chce stanowić ciało doradcze w tym zakresie – mówi Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Nadrzędnym celem działań Koalicji Serce dla Cukrzycy jest poprawa jakości i długości życia pacjentów diabetologicznych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Wspólnie realizowane są działania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania cukrzycy oraz powikłań sercowo-naczyniowych – promocja profilaktyki pierwotnej i wtórnej, integracja pacjentów na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, edukacja w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy wsparcia psychologicznego oraz współpraca z ekspertami, partnerami społecznymi i decydentami.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Anna Śliwińska podkreśla –  pacjent lepiej wyedukowany w obszarze cukrzycy ma znacznie lepsze rokowania, a jego terapia jest bardziej efektywna klinicznie i kosztowo. Jednocześnie warto inwestować w nowoczesne terapie i patrzeć na leczenie cukrzycy całościowo, ponieważ odpowiednie leczenie cukrzycy redukuje występowanie powikłań  i zmniejsza koszty opieki nad pacjentem.

Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, przekonuje, jak ważne są rozwiązania systemowe w tym obszarze – koordynuję prace nad stworzeniem modelu opieki koordynowanej w cukrzycy, która zapewni docelowo kompleksową opiekę chorym. Trwają prace przygotowawcze i szeroko zakrojone badania i analizy, których wyniki przedstawimy szerokiej opinii publicznej już we wrześniu.

Obecnie trwa badanie ankietowe kierowane do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów oraz konsultantów i ekspertów w zakresie leczenia cukrzycy oraz ochrony zdrowia w Polsce. Ankieta pozwoli poznać potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy i jej powikłań. Wnioski posłużą do opracowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę w Polsce. Ankieta pacjencka jest dostępna pod linkiem:
https://www.webankieta.pl/ankieta/423148/serce-dla-cukrzycy.html

Koalicję współtworzą przedstawiciele środowiska pacjentów:

  • Polskiej Unii Organizacji Pacjentów,
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
  • Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • Instytut Człowieka Świadomego,
  • Fundacja Diabeciaki,
  • Fundacja Wygrajmy Zdrowie.
    we współpracy z organizacjami pacjentów kardiologicznych m.in.:
  • Stowarzyszeniem Osób z Hiperlipidemią Rodzinną,
  • Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niewydolnością Serca,

W czerwcu odbędzie się debata pacjentów i ekspertów dotycząca dalszych działań systemowych i interwencyjnych w celu poprawy sytuacji w obszarze cukrzycy i jej powikłań. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Organizacji Pacjentów https://www.obywateledlazdrowia.pl oraz na dedykowanym akcji Fanpage facebook.com/SerceDlaCukrzycy/

Więcej informacji:

Agnieszka Niewożewska
Instytut Człowieka Świadomego 
tel. + 48 666-661-321
biuro@instytutczlowiekaswiadomego.pl


Skip to content