• 20 kwietnia 2024 13:03

XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów „Trzeci Wiek na Start” – 25 maja

Jedenasta Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów „Trzeci Wiek na Start” w Łazach 25 maja

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na Olimpiadę Sportową UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. Co roku w maju w wiosce olimpijskiej Seniorów w Łazach, miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zapalany jest znicz olimpijski.

W 2018 r., w dziesiątej edycji Olimpiady udział wzięło prawie 1100 zawodników reprezentujących 68 organizacji senioralnych z całej Polski i zagranicy. Zmagania uczestników obserwowało około 2000 kibiców. Seniorzy zjeżdżają do Łaz, by zdobywać medale w dziesięciu dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, strzelectwo, tenis stołowy, szachy, przełaje rowerowe, brydż, kajakarstwo – w podziale na płeć i grupy wiekowe 50+, 60+, 70+ i 80+.

Olimpiada organizowana przez grupę zapaleńców pracujących setki godzin w wolontariacie jest w pełni profesjonalna. Posiada logo, flagę, hymn, płomień przywieziony z Olimpii przez studentów UTW Łazy. Regulamin Zawodów dokładnie opisujący dyscypliny sportowe, sposób przeprowadzenia zawodów oraz kryteria oceniania został opracowany przez AWF w Katowicach i sztab olimpijski. Zawody sędziowane są przez profesjonalnych sędziów, w tym specjalistów z AWF Katowice.

Nad bezpieczeństwem zawodów czuwają wyszkolone służby ochrony i medyczno-sanitarne.

Olimpiadę pokazywał TVN, TVP Kraków, TVP Katowice, TV Silesia oraz relacjonowało Radio Katowice. Jest ona największą imprezą sportową Seniorów w województwie, Polsce i Europie.

Od pierwszej edycji Olimpiada objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka i Wojewody Śląskiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Patronat medialny obejmuje również Głos Seniora.

W Olimpiadzie brali już udział Seniorzy z Austrii, Słowenii i Ukrainy.

Zapraszamy do grona przyjaciół Olimpiady!

Skip to content