• 19 maja 2024 10:27

Relacja z Małopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych

Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych w Krakowie - relacja

Dnia 13 maja odbyła się Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych “O bezpieczeństwie osób starszych w Małopolsce. Edukacja dla bezpieczeństwa“.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i miało miejsce w Krakowie. Otworzyła je Pani Prezes Wiesława Borczyk oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech.

W programie znalazły się wystąpienia dotyczące formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku opowiadali o edukacji dotyczącej bezpieczeństwa w ofercie programowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na konferencji pojawili się również przedstawiciele wojewódzkich służb i inspekcji: Policji, Straży Pożarnych, Sanepidu i Inspekcji Farmaceutycznej, a także przedstawiciele Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora – Łukasz Salwarowski opowiedział o kampanii społecznej “Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji!“, której celem jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta oraz manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa. Kampania zakłada działania prewencyjne przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez konsumentów. Grupą docelową kampanii są osoby po 60 roku życia, które są głównymi adresatami pokazów i prezentacji oraz są najbardziej podatne na zagrożenie manipulacja sprzedażową.

Skip to content