• 27 lutego 2024 19:11

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW z Bydgoszczy pamiętali o koleżankach i kolegach którzy odeszli na zawsze

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy byli organizatorami „Niebiańskiego spaceru”. Miał on na celu przypomnienie życie i działalności koleżanek i kolegów których nie ma już wśród nas.

Po raz siódmy słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy byli organizatorami „Niebiańskiego spaceru”. Miał on na celu  przypomnienie życia i działalności koleżanek i kolegów, których nie ma już wśród nas.

"niebiański spacer" słuchaczów UTW, seniorze idą alejką w lesie z niebieskimi balonami

Niebiański spacer jest imprezą otwartą. W ubiegłym roku modlił się za zamarłych przy “kajaku JP 2” razem z bydgoskimi seniorami  prymas Polski, arcybiskup  Wojciech Polak. W tym roku  zaproszenie od KUTW-wiczów  przyjęli  m.in.słuchacze Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wspólnie maszerowali z nimi  przedstawiciele koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Wzgórza Wolności. Bydgoską Radę Seniorów reprezentowała wiceprzewodnicząca BRS, Danuta Rybarczyk. Wszyscy uczestnicy spaceru, dla podkreślenia “niebiańskości”, posiadali niebieskie elementy ubioru i niebieskie baloniki.

zdjęcie grupowe seniorów z niebieskimi balonami i kijkami na leśnej drodze

Ideą „Niebiańskiego spaceru” jest zaduma i pamięć. Spacer nordic walking dedykowany był zmarłym: Janinkom: Moszyńskiej i Temlak, Tereskom: Repińskiej i Mondraszewskiej oraz Renacie Sobieszczyk i Czesiowi Kuźmińskiemu – mówi Aleksandra Neumann.

konkurs recytatorski na "niebiańskim spacerze"

Trasa o długości 7 km prowadziła od przystanku “Podkowa” do „kajaku JP II” w Smukale. Tam odbyły się główne uroczystości połączone ze wspomnieniami, recytacją poezji, śpiewaniem “Barki” i zapaleniem zniczy. Całości wydarzenia towarzyszyła piękna, prawdziwie letnia  pogoda. Słońce i wysoka temperatura sprawiały, że spacer był bardzo udany.

zdjęcie grupowe seniorów z niebieskimi balonami i kijkami przy jeziorze

Serdeczne podziękowania za współorganizację wydarzenia składam Barbarze Kowalczyk, która zabezpieczyła oprawę muzyczną i niebieskie baloniki dla całej grupy.  Do Kornelii Nel Kijak kieruję osobne podziękowanie za piękne wspomnienia i wiersze opisujące miejsce spotkania naszych zmarłych – mówi Bożena Sałacińska. 

zdjęcie grupowe seniorów z niebieskimi balonami i kijkami przy krzyżu w lesie
Skip to content