V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

V Europejski Kongres Samorządów o dzisiejszych wyzwaniach lokalnych władz i zadaniach na przyszłość

Na dwa dni (8-9 kwietnia) Kraków stał się samorządowym centrum Polski. Odbył się V Europejski Kongres Smorządów, Głos Seniora był partnerem wydarzenia. W myśl tegorocznego hasła  Kongresu „Samorząd – razem dla przyszłości” wiele miejsca poświęcono takim kwestiom jak źródła finansowania rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji, zintegrowany z potrzebami rynku rozwój szkolnictwa wyższego czy różne kwestie związane z kulturą i promocją małych ojczyzn. Nie obyło się bez podsumowań po pierwszym roku urzędowania lokalnych władz, do czego szczególnie skłaniają  nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego i jesienne wybory parlamentarne. W Krakowie już po raz piąty gościli najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy z całej Europy. 

Dobra współpraca na linii rząd–samorząd, a także samorząd–biznes może tylko pomóc w poprawie poziomu życia Polaków – mówi przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i pomysłodawca krakowskiej konferencji – Zygmunt Berdychowski

Przestrzeń spotkania

W V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. W programie znalazło się 80 wydarzeń: bloki tematyczne, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy w cyklu „historie sukcesu”.

W Kongresie wzięli udział między innymi marszałkowie województw, prezydenci większości polskich miast. Administrację centralną reprezentowali ministrowie, na czele z wicepremier Beatą Szydło. Nie zabrakło także przedstawicieli struktur Unii Europejskiej ze Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Przybyli także znamienici goście zagraniczni, między innymi  Jose Ignacio Sanchez Amor,Sekretarz Stanu ds. Polityki Terytorialnej (Hiszpania), Emil Boc, były premier Rumunii, Irakli Kadagiszwili, Gubernator Kachetii (Gruzja),a także Martin Zeil, były minister gospodarki Bawarii (Niemcy).

ARCHIWUM EUROPEJSKIEGO KONGRESU SAMORZĄDÓW

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów była prezentacja autorskiego II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, opracowanego z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Kongresu, przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UEK.

Nagrody V Europejskiego Kongresu Samorządów  

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla lokalnych władz, była zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu. W sumie rozdano ich aż dwanaście. Dwie z nagród przyznano na podstawie II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dyplom z rąk wicepremier ds. społecznych – Beaty Szydło, odebrał burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński. Podkowa Leśna okazała się najlepsza w kategorii gmin miejskich. Starosta poznański, Jan Grabkowski mógł się cieszyć z wygranej w kategorii Najlepszy Powiat, a nagrodę wręczyli prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych – Rafał Kiliński i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – profesor Andrzej Chochół. Osobną kategorię  stanowiły nagrody wręczane przez tygodnik „Wprost”. Złotym kluczem zostali uhonorowani prezydenci Krakowa i Gliwic, Jacek Majchrowski i Zygmunt Frankiewicz. Swoje nagrody otrzymali także przedstawiciele firm medycznych, laureaci pierwszych miejsc Złotej Listy Polskiego Zdrowia. Zwieńczeniem gali była specjalna Nagroda Miasta Kraków z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. Z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego odebrał ją prezes zarządu Związku – Piotr Dziwok.

ARCHIWUM EUROPEJSKIEGO KONGRESU SAMORZĄDÓW

Focus na wielkie miasta i demokrację

Potężne miasta łączą się w sieci i wchodzą do wielkiej światowej polityki. Metropolie mogą się doskonale odnaleźć w erze globalizacji, ale wymaga to od nich przemyślanej współpracy i zawiązania mądrych sojuszy – oto wnioski z sesji plenarnej zatytułowanej „Rola miast w wielkiej polityce”, która odbyła się pierwszego dnia Kongresu. Paneliści z Francji, Rumunii i Polski skupili się na szansach, jakie miastom daje budowanie sieci połączeń. Daje to ich zdaniem efekt skali, który nawet z małych gmin może tworzyć liczących się partnerów dla rządów.

Przed samorządami coraz trudniejsze zadania, a nie pomaga im kryzys zachodniej demokracji. Obywatele coraz częściej chcą silnej władzy centralnej. Postulat walki o przywrócenie wiary w politykę przebijał z debaty uczestników sesji plenarnej wieńczącej V Europejski Kongres Samorządów. Odbyła się ona pod hasłem „Silny samorząd fundamentem demokracji”. Goście sesji zastanawiali się przede wszystkim nad problemem decentralizacji i jej znaczeniem w klimacie politycznym ostatnich lat.

Podziały społeczne dotyczące poglądów nie biegną zgodnie z granicami województw – ocenił prof. Zdzisław Krasnodębski. Według niego, w systemie demokratycznym pewien poziom decentralizacji jest konieczny, inaczej władza skupiona w stolicy kraju może ciążyć w stronę autorytaryzmu.

Srebrna polityka na (złoty) medal

Najbardziej seniorskim panelem podczas V Europejskiego Forum Samorządowego w Krakowie, była dyskusja „Srebrna polityka na (złoty) medal”. Wzięli w niej udział m.in.: Minister Stanisław Szwed, prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW Wiesława Borczyk oraz Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny Głosu Seniora.

ARCHIWUM EUROPEJSKIEGO KONGRESU SAMORZĄDÓW

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją red. Łukasza Salwarowskiego, który przybliżył założenia kampanii Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora. Następnie głos zabrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W swoim wystąpieniu referował bieżące działania rządu na rzecz osób starszych. Prelegent mówił o programie „Senior+”, dzięki któremu rozrasta się w Polsce sieć dziennych domów Senior+ oraz Klubów Seniora. Tematem wystąpienia były też rządowe programy „Aktywność Społeczna Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020” oraz „Leki 75+”. Wiesława Borczyk mówiła o wkładzie Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzenie zrębów polityki senioralnej i „srebrnej gospodarki” regionu. Od roku 2010 w pracach brali udział m.in. Marszałek Marek Nawara, prof. Stanisława Golinowska, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sama prelegentka. Doświadczenia te w znacznym stopniu wykorzystano w latach 2012-2015 w tworzeniu krajowej polityki senioralnej.

Partnerem strategicznym V Europejskiego Kongresu Samorządów była Veolia Polska, natomiast partnerem gali było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.