• 22 czerwca 2024 18:55

Mazowiecki Konwent Uniwersytetów III Wieku

gru 17, 2018

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza 18.12.2018 r. w godz. 13.00-17.00 na Mazowiecki Konwent UTW realizowany w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW” pod patronatem Głosu Seniora.

 

Konwent jest przestrzenią do  spotkania liderów i animatorów, oraz  seniorów i seniorek – osób zajmujących się edukacja ustawiczną realizowaną przez Uniwersytety III Wieku  działających w różnych uwarunkowaniach instytucjonalnych (w ramach instytucji kultury, pomocy społecznej wyższych uczelni) oraz jako podmioty pozarządowe.

 

Liczymy, że będzie to przestrzeń stymulująca proces rodzenia się zaufania miedzy ludźmi, instytucjami i środowiskami zaangażowanymi w politykę senioralną.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.


Zapraszamy!