• 19 czerwca 2024 15:48

X Forum III Wieku

wrz 7, 2018

W dniach 5 – 8 września w Nowym Sączu i Krynicy odbywa się X Forum III Wieku, nad którym patronat medialny objął Głos Seniora.

 


Uczestnikami Forum III Wieku jest corocznie ponad 250 gości krajowych i zagranicznych: polityków – posłów i senatorów, przedstawicieli administracji publicznej, instytucji, przedstawicieli świata biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, think-tanków, mediów, a przede wszystkim liderów środowisk seniorskich i działających na rzecz seniorów.

 

Forum III Wieku to miejsce inspirujących debat, spotkań, warsztatów oraz wymiany doświadczeń. Organizatorzy Forum dostrzegają zachodzące procesy demograficzne, w wyniku których wzrasta udział seniorów w społeczeństwach krajów europejskich, poszukują nowatorskich rozwiązań mających na celu kształtowanie i tworzenie wielkoaspektowych polityk senioralnych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym z aktywnym udziałem seniorów-obywateli.