• 23 maja 2024 05:10

Relacja z Forum Wizja Rozwoju

lip 2, 2018

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku z inicjatywy Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzaty Zwiercan odbyło się w Gdyni Forum Wizja Rozwoju. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz Hala Gdynia Arena gościły około 5000 uczestników.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Głos Seniora.

 

Istotną częścią konferencji był blok „Srebrna gospodarka”, który w całości poświęcony został najstarszym obywatelom. Podczas 9 paneli dyskusyjnych przedstawiciele rządu, samorządu organizacji senioralnych oraz sami seniorzy rozmawiali o fundamentalnych zagadnieniach dotyczących osób starszych m.in. o szeroko rozumianej aktywności, zabezpieczeniu społecznym, bezpieczeństwie oraz gospodarce, która ze względu na demografię naszego kraju w większym stopniu powinna uwzględniać usługi dedykowane specjalnie tej części społeczeństwa.

 

 

W swoim wystąpieniu programowym Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówiła najważniejsze kwestie związane z rządowymi programami prowadzonymi na rzecz seniorów. Poinformowała również, że  dokument, który przez ostatni rok był przygotowywany przez specjalnie powołany i działający przy ministerstwie zespół tematyczny Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność jest w fazie ostatnich konsultacji. Wyraziła jednocześnie nadzieję, iż niedługo będzie on przyjęty przez Radę Ministrów, stając się tym samym oficjalnym dokumentem rządowym. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to dokument historyczny, który uwzględnia  wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych, w tym niesamodzielnych.

Podczas odbywających się paneli przekonywano seniorów, że aktywność fizyczną można zacząć w każdym wieku, zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Prelegenci mówili także o tym, że zabezpieczenie społeczne osób starszych w Polsce stanowi wyzwanie dla najważniejszych instytucji w państwie, których działania muszą mieć charakter długofalowy.

Blok poświęcony srebrnej gospodarce cieszył się wielkim powodzeniem. Udało się znieść bariery między ekspertami biorącymi udział w sesjach a uczestnikami z sali. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w debacie zadając pytania ekspertom na interesujące ich tematy. Konferencja wyraźnie pokazała, że ten rodzaj kontaktu z seniorami jest bardzo potrzebny – mówi Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

W trakcie swoich wystąpień programowych zarówno Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, jak i  Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podkreślali swoje zaangażowanie w tworzenie dla seniorów przyjaznej przestrzeni, w której jest miejsce na aktywność, zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym.

W czasie trwania  Forum można było także skorzystać z doradztwa emerytalnego na stoisku ZUS. Całość bloku „Srebrna gospodarka” zwieńczył występ zespołów senioralnych oraz koncert Damiana Holeckiego, podczas których seniorzy pokazali, że naprawdę potrafią się bawić.

Forum było miejscem merytorycznej dyskusji seniorów i o seniorach. Liczę, że wnioski, które wypływają ze spotkania staną się dla wszystkich osób kształtujących politykę senioralną motywacją do pozytywnych zmian prowadzących do poprawy życia osób starszych – podsumowuje Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z Forum: https://www.youtube.com/watch?v=ubUmZCJWwnI&feature=youtu.be

Skip to content