Gmina Nędza

Gmina Nędza

Leży w województwie śląskim. Gmina posiada przepiękną przyrodę, lasy które znajdują się na jej terenie mieszczą się w granicach Parku Narodowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich oraz należą do rezerwatu przyrody Łężczok. O bogactwie przyrody stanowią również liczne grupy organizmów objętych ochroną prawną oraz wiele niezwykłych gatunków roślin. Ponadto w gminie organizowane są występy zespołu folklorystycznego oraz mażoretek.

 

 

Ogólnopolska Kartę Seniora można założyć w :

Miejsce : Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza

Godziny przyjmowania: poniedziałek – 7.00 – 16.00 wtorek – czwartek 7.00 – 15.00 piątek 7.00 – 14.00

Kontakt: (mail, telefon): 32/4102399 , ug@nedza.pl