• 20 maja 2024 04:58

Bukowno

mar 27, 2018
Bukowno

Znajduje się w województwie małopolskim. Miasto może pochwalić się piękną naturą dzięki swojemu położeniu na granicy wyżyn Śląskiej i Krokowska-Częstochowskiej. W rejonie Doliny Sztoły znajduje się wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Bukowno pielęgnuje regionalną tradycję poprzez organizację Dni Bukowna.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce:  Urząd Miejski w Bukownie w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, pokój nr 13.

Godziny przyjmowania:

poniedziałek – 8:00 -16:00

wtorek-piątek – 7:00 – 15:00

Kontakt: tel.32 626-18-28.

Skip to content