• 18 lipca 2024 22:11

Miasto i Gmina Małogoszcz

lut 16, 2018

Małogoszcz położony jest 35 km od centrum Kielce na skrzyżowaniu dróg Jędrzejów-Grójec oraz Małogoszcz – Węzeł Chęciński, obsługiwane linią kolejową Kielce – Częstochowa, co zapewnia dogodne kontakty z większymi ośrodkami miejskimi. Gmina rozciąga się w południowo – zachodniej części województwa świętokrzyskiego.

                Gminę Małogoszcz można zaliczyć do niezwykle urokliwych i pięknych miejsc. Przybyszów witają wzgórza porośnięte lasami iglasto-liściastymi, wąskie wstęgi pól uprawnych, liczne wąwozy
i najsłynniejsza rzeka Kielecczyzny, znana z powieści Stefana Żeromskiego – Wierna Rzeka.

                Małogoszcz to jedna z najstarszych miejscowości w regionie świętokrzyskim. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z połowy XI wieku.  Jego pisana historia zaczęła się w 1136 roku.
Za czasów Kazimierza Wielkiego małogoski gród został otoczony murami, a w 1408 roku król Władysław Jagiełło potwierdził posiadanie praw miejskich nadanych na prawie niemieckim.

                Największy rozkwit miasta przypadł na koniec XVI i pierwszą połowę XVII wieku. Wówczas Małogoszcz, leżąc przy szlaku handlowym z Krakowa do Warszawy, stał się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu.

                Małogoszcz ma bogatą historię gościnności. Gród gościł m.in Salomea- wdowę po księciu Bolesławie Krzywoustym, Żona Bolesława Wstydliwego- Kingę, późniejsza święta, księżnę Kunegunde, Kazimierza Jagiellończyka, królów: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Stanisława Augusta. Przez Małogoszcz wieziono z Warszawy do Krakowa prochy królów Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego oraz żony Jana Sobieskiego- Marii Kazimiery, słynnej Marysieńki.

Małogoszcz jak i również okoliczne miejscowości odegrał ważną rolę w walkach narodowowyzwoleńczych polskiego nardu, a mieszkańcy chlubnie zapisali się w historii Polski.
24 lutego 1863 roku w mieście rozegrała się jedna z najważniejszych i najkrwawszych krwawych bitew powstania styczniowego. W czasie walk spłonęła duża część miasta, niemal całkowitego zniszczenia dokonali Rosjanie, podpalając kilkadziesiąt domów i dewastując szkołę, pocztę, szpital i magistrat.
W 1869 roku Małogoszcz utracił prawa miejskie. Po tych smutnych wydarzeniach nasz gród przekształcił się w ubogą mieścinę.

                Czas po II wojnie światowej to dla Małogoszcza okres powolnego wzrostu gospodarczego                     i kulturalnego. Otwarto stałe kino, założono spółdzielnię  ,, Samopomoc Chłopska” i Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową, powrócono do szewskiej tradycji oraz uruchomiono kopalnie kamienia wapiennego.

                Najbardziej spektakularny rozwój Małogoszcza rozpoczął się wraz z budową cementowni Małogoszcz. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby mieszkańców.

                Na mocy Aktu Nadania Statusu Miasta Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 stycznia 1996 r. Małogoszcz odzyskał prawa miejskie. Dla mieszkańców miasta rozpoczął się nowy rozdział budowania swojej kulturowej i gospodarczej historii.

            Obszar Miasta i Gminy Małogoszcz jest coraz częściej odwiedzany przez turystów, którzy
to z kolei zwracają szczególną uwagę na lokalizacje oraz malownicze położenie miejscowości wraz z przyległymi sołectwami, gdzie zauważa się z roku na rok charakterystyczny wzrost w rozwoju turystyki oraz tzw. agroturystyki.

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
tel. /041/ 38 60 100, fax. /041/ 38 60 150,
email: sekretariat@malogoszcz.pl www.malogoszcz.pl

Ogólnopolską Kartę Seniora otrzymamy w pokoju 27 (I piętro) w godzinach pracy urzędu!