• 24 maja 2024 08:36

Już wkrótce jubileusz 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego

kwi 30, 2024 #Senior, #seniorzy

Obchody kolejnych jubileuszy stały się dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ważną tradycją. One zawsze są okazją do przypomnienia historii i oceny zmian, jakie zachodzą w społeczności „seniorów studentów”. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego jest jednym z najstarszych i jednym z największych w Polsce. Tegoroczne obchody odbędą się 14 maja 2024 roku. „Głos Seniora” objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Rada Założycielska ukonstytuowała się 15 listopada 1983 roku, zaś uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z 12 grudnia 1983 r. powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku; inauguracja roku akademickiego odbyła się 14 lutego 1984 roku. Od początku powstania UTW w Rzeszowie jego słuchacze starali się utrwalić życie swojej uczelni, prowadząc kroniki. W kronikach znalazły się notatki z wykładów, literacka twórczość słuchaczy, wycinki z gazet, a także opisy wydarzeń. Z czasem pojawiły się zdjęcia, dzięki którym możemy dzisiaj zobaczyć, jak bardzo w ciągu minionych 40 lat zmieniło się UTW-UR – budynki, w których odbywały się zajęcia, pracownie, a przede wszystkim słuchacze.

Nasza misja to edukacja i aktywizacja seniorów

Od momentu powstania UTW jego najważniejszą misją była edukacja – seniorzy korzystali z wykładów ogólnych i powstały sekcje: literacko–poetycka, kulturalna, turystyczna, muzealnictwa. W pierwszych latach istnienia liczba słuchaczy wahała się od 30 do 80, by w czasach przed pandemią zbliżyć się do ok. 900. Obecnie to około 450 osób, które mogą uzupełniać swoją wiedzę podczas wykładów i lektoratów: angielskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Poznają tajniki obsługi komputerów, realizują swoje pasje w klubach: fotografii, malarstwa, rękodzieła, pasjonatów, dyskusyjnym klubie książki oraz w chórze i grupie teatralnej. Coraz prężniej działa sekcja rekreacji sportowo-turystycznej, proponując słuchaczom gimnastykę rehabilitacyjną, zajęcia na basenie lub wycieczki krajoznawcze.

To już tradycja

Tradycją UTW-UR są obchody kolejnych jubileuszy. W obchodach 10-leciadziałalności rzeszowskiego UTW przy WSP w maju 1993 uczestniczyła prof. dr med. Halina  Szwarc – inicjatorka ruchu UTW w Polsce. Była to okazja do uhonorowania pracowników naukowych WSP, którzy otrzymali listy gratulacyjne z okazji 10-lecia. Rektor WSP skierował także wyrazy uznania do 16 słuchaczy UTW przy WSP „za wytrwałe i pełne zaangażowania, wieloletnie uczestnictwo w zajęciach”.

Odnotowane w kronikach UTW spotkanie z 28 stycznia 1992 roku ma wręcz historyczną wartość. Było to spotkanie z majorem Wacławem Kopisto – żołnierzem AK „Cichociemnym”, który wspominał swoje wojenne i więzienne wigilie w latach 1939–1955. Notatki te zostały odtworzone i umieszczone w „Aneksie 2019–2023 do Monografii UTW-UR 2008–2018”, który został wydany z okazji obecnego jubileuszu.

Kolejne jubileusze działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie były okazją do wydania „Księgi pamiątkowej” XV-lecia, XX-lecia i XXV-lecia. Na stronie tytułowej „Księgi pamiątkowej XX-lecia” znalazło się logo UTW, którym posługujemy się do dzisiaj. Po powstaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 4 kwietnia 2019 roku, obowiązuje nazwa Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W maju 2014 roku w Instytucie Muzyki UR odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu XXX-lecia UTW. Nie opracowano publikacji książkowej, wydany został jedynie Biuletyn UTW-UR Nr 14 i Nr 15, w którym znalazły się informacje o przebiegu jubileuszu. Kolejny – już XXXV – jubileusz UTW-UR świętowano 21 maja 2019 roku. Z tej okazji została wydana monografia „Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008-2018”. Znalazło się w niej wiele szczegółowych informacji o działalności słuchaczy – seniorów.

Kolejny jubileusz już 14 maja

Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw,   gdzie zamieszczane są komunikaty dotyczące wtorkowych wykładów, zajęć sekcji i klubów oraz realizowanych projektów grantowych.  Wszystkie wymienione wyżej publikacje będą prezentowane w trakcie uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia UTW-UR 14 maja 2024 roku w godz. 10.00–15.00 w budynku A-1 UR przy ul. Rejtana 16 C.

Skip to content