• 25 lipca 2024 02:52
Zdjęcie: Piotr Kania

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Jeżowe leży w województwie podkarpackim, 40 km na północ od Rzeszowa, w powiecie niżańskim. W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, stanowiących 15 sołectw. Wieś Jeżowe podzielona jest na cztery sołectwa: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Podgórze i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi, Krzywdy i Zaborczyny. Gmina położona jest w centralnej części jednostki geologicznej Polski określonej jako Zapadlisko Przedkarpackie. Przez gminę biegnie droga krajowa Rzeszów-Lublin i droga wojewódzka Bojanów-Kopki. Na terenie gminy znajduje się stacja kolejowa Łętownia.  Gmina ma lekko pofałdowaną rzeźbę terenu, lasy i otwarte tereny, bogatą faunę i florę, zabytki kultury, pomniki przyrody. Obszar gminy należy do niziny Sanu. Jest to niezwykły teren mogący pochwalić się ciekawą i piękną przyrodą. Sporą część gminy pokrywają lasy,gdzie znajduje się wiele starych okazałych drzew, rzadkich i chronionych gatunków roślin,a także gatunków zwierząt. Gmina jest terenem z wieloma zabytkami oraz ciekawą i piękną przyrodą. Przez gminę płynie rzeka Głęboka (Jeżówka), będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Rudna, która jest lewobrzeżnym dopływem Sanu, rzeka Kubalówka będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Głęboka oraz liczne potoki i kanały melioracyjne  będące dopływami wymienionych rzek. Na terenie gminy występuje jeden zbiornik wodny utworzony w obniżeniu terenu w miejscowości Jeżowe – Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 1,2,0 ha. W gminie  działa wiele organizacji i stowarzyszeń. Wśród nich trzeba wymienić straże pożarne, stowarzyszenie pszczelarskie, koła łowieckie, kluby sportowe oraz  stowarzyszenia kobiet.  Dobry stan infrastruktury technicznej, oświatowej, sportowej i kulturalnej jako szeroko rozumianej infrastruktury społecznej, stanowi dobrą bazę rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania kapitału ludzkiego. W gminie działa ponad 400 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych z branży dekarstwa, budownictwa, handlu i usług dla ludności. Podtrzymywane są tradycyjne zajęcia jak wikliniarstwo, pszczelarstwo czy stolarstwo.

Jeżowe to miejscowość o bogatej, kilkusetletniej historii. Pierwsze wzmianki o wsi  pochodzą już z XIV wieku.  Początkowo nosiła ona nazwę Jeżów. W Jeżowie powstała parafia oraz pierwsza szkoła. Z czasem nazwa wsi została zmieniona na Jeżowe. Czasy wojny nie były łatwe dla ludności Jeżowego. Podczas I wojny światowej zostali wysiedleni mieszkańcy części Jeżowego oraz sąsiedniej wsi Zalesie. Podczas II wojny światowej wysiedleni zostali natomiast mieszkańcy Jeżowego oraz większości sąsiadujących miejscowości. Po zakończeniu działań wojennych większość ludzi powróciła do swoich miejscowości. Okres powojenny był czasem odbudowy zniszczeń oraz rozwoju. Na terenie Jeżowego założono Gminną Spółdzielnie Samopomoc Chłopską, Spółdzielnię Kółek Rolniczych, Zasadniczą Szkołę Metalową, Zasadniczą Szkołę Odzieżową oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą. OD 1994 r. funkcjonuje także Liceum Ogólnokształcące. W miejscowości Jeżowem znajdują się najważniejsze instytucje takie jak posterunek Policji, bank, przychodnia lekarska, poradnia rehabilitacji, mają siedzibę Urząd Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury oraz wiele placówek handlowych – usługowych.

Dzisiejsze Jeżowe to istotna miejscowość na mapie województwa podkarpackiego. Jest to miejsce spokojne, gdzie żyje się dobrze. Położenie Jeżowego sprawia, że ludzie chętnie wybierają tę gminę jako swoje miejsce zamieszkania. Gmina Jeżowe nieustannie rozwija się, w ostatnich uczestniczyła w wielu projektach, programach i inwestycjach.

Jednym z ostatnich jest przystąpienie do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu znajdują się na stronie: www.jezowe.pl

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem pokój nr 17 i 18 w godzinach 8-15. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 15 87 94 900.