• 18 lipca 2024 23:18

Gmina Łazy została Gminą Przyjazną Seniorom

lut 14, 2024 #Senior, #seniorzy

13 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbyła się prezentacja Programu
Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński z rąk
prezesa Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora Łukasza Salwarowskiego odebrał Certyfikat Gminy
Przyjaznej Seniorom.

Program

Certyfikat odebrali także przedstawiciele firm przyjaznych seniorom z Łaz, a
mieszkańcy pobrali pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora ponadto uczestnicy spotkania wzięli udział
w wykładzie pt. „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji, nie daj się oszukać!” i „Aktywność po 60+”. Spotkanie zakończyły występy artystyczne Kabaretu 50+ i Modelek 50+ Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łazach.

Gmina Łazy i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach od wielu lat współpracują ze Stowarzyszeniem
MANKO, a także Głosem Seniora w zakresie promocji działań skierowanych do seniorów oraz udziału w
wydarzeniach promujących politykę senioralną.

Przemówienia

„Seniorzy są dla nas bardzo ważni, dlatego dużo projektów realizowanych w Gminie Łazy
adresowanych jest właśnie do tej grupy osób. Dla mnie jako Burmistrza Łaz istotne jest
diagnozowanie środowiska, aby polityka senioralna w naszej gminie była na najwyższym poziomie. W
tym celu samorząd współpracuje z organizacjami senioralnymi, które kreują politykę senioralną,
wspiera interesujące inicjatywy i wdraża je w miarę możliwości. Przez ostatnie lata zrobiliśmy milowy
krok do przodu, aby seniorom w naszej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i aby nikt nie czuł się
samotny i odizolowany. Na terenie gminy działają kluby seniora, organizacje senioralne, sekcje
tematyczne, w których osoby 60+ mogą spędzać wolny czas i w których mogą realizować swoje pasje
i rozwijać zainteresowania” – powiedział Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

„Polityka senioralna w Polsce rośnie w siłę i na tę chwilę ok. 30% społeczeństwa stanowią seniorzy.
Tendencja jest wzrostowa co oznacza, że za ok. 10 lat co drugi Polak będzie seniorem. Oznacza to, że
wydłuża się nasze życie, jednak seniorzy zmagają się z wieloma problemami. To samotność, dostęp
do służby zdrowia i ekonomia. Ten program to wspieranie samorządów w dbaniu o seniorów w
zakresie rozwoju i aktywizacji. Po co to jest wam to potrzebne? Każdy lekarz powie państwu, że
trzeba być aktywnym pod względem fizycznym, psychicznym, zawodowym i społecznym, ponieważ
jest to jedyny sposób, aby cieszyć się długim zdrowiem, a gdy upadniemy, żebyśmy mogli szybko
wstać” – powiedział Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko.

Możliwość wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora

Osoby, które ukończyły 60 lat, a także nie są jeszcze posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora mogą ją
odebrać w Wydziale Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Spółdzielcza 2
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14.13 lutego do programu przystąpili pierwsi przedsiębiorcy. Są to: Beauty Factory Oliwia Sojka, Centrum Squah w Łazach i Park Wodny Jura, które zaproponowały promocje i rabaty na swoje usługi, a także propozycje i których przedstawiciele w czasie spotkania otrzymali stosowne certyfikaty.