• 23 maja 2024 04:35

Inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom w Gminie Lichnowy

We wtorek 5 grudnia, w Świetlicy Wiejskiej w Szymankowie, miała miejsce uroczysta inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, do którego jako pierwsza w powiecie malborskim przystąpiła Gmina Lichnowy.

Wójt Gminy Lichnowy przywitał zebranych gości, następnie oddał głos Ambasadorowi Stowarzyszenia „MANKO”, Panu Markowi Pilchowi, który przedstawił ideę programu oraz korzyści dla seniorów wynikające z posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Następnie wręczył na ręce Wójta Gminy Lichnowy oficjalny certyfikat ,,Gmina Przyjazna Seniorom”.

Podczas spotkania zostały wręczone pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora uprawniające ich posiadaczy do zniżek m.in. w sektorze usług oraz zakupów na terenie całego kraju. Do udziału w Programie przystąpili również lokalni przedsiębiorcy, którzy otrzymali certyfikaty. Były to: Bistro i Restauracja „Małe Żuławy” oraz Studio Urody „Carmen”. Certyfikat otrzymał również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, jako instytucja wspierająca środowisko osób starszych.

Po wręczeniu kart i certyfikatów, Pan Marek Pilch wygłosił niezwykle interesujący wykład „Bezpieczny senior – stop manipulacji” oraz wykład dotyczący aktywności po 60. roku życia i zdrowego stylu życia.

Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, na czele z Panią Pauliną Pienta zaprezentowali tradycyjne kolędy i pastorałki. Swój występ zaprezentowała także uczennica Szkoły Podstawowej w Szymankowie – Liliana Winter.

Na zakończenie Wójt Gminy Lichnowy, Jan Michalski podziękował wszystkich uczestnikom za obecność oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji inauguracji, w szczególności: Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lichnowach za przygotowanie wystroju, pysznego poczęstunku i obsługę wydarzenia, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Lichnowy za upieczenie ciast, Pani Paulinie Pienta, absolwentom i uczniom za przepiękne występy oraz Ambasadorowi Stowarzyszenia MANKO, Panu Markowi Pilchowi za wykłady i inaugurację programu.

Skip to content