• 19 lipca 2024 13:50

MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY „CZAR MOKRADEŁ”.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym mającym na celu uchwycenie i podzielenie się bogactwem otaczających nas mokradeł – czyli trzęsawisk, bagien, pogorzeli, torfowisk, bajor, grzęzawisk, błot, mszarów, moczarów, bachorzy, bieli, mokradlin, ligawic….

I wszelkich obszarów wodno-błotnych, nie zapominając o rzekach, jeziorach i brzegach mórz, które także do nich należą zgodnie z definicją Konwencji Ramsarskiej. Konkurs ma pokazać, że niedoceniane obszary mogą być źródłem inspiracji artystycznej ale też ma zwiększać świadomość ekologiczną uczestników i odbiorców.

DLA KOGO

Konkurs jest międzypokoleniowy więc zapraszamy do niego 3 kategorie wiekowe:

  • DZIECI (z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych),
  • MŁODZIEŻ (z klas 4-8 szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych)
  • SENIORÓW (osoby w wieku 60+).

PRACE KONKURSOWE

Zdjęcie, plakat, obraz, rysunek, grafika
wykonane w dowolnej technice. W pracy konkursowej – projekcie artystycznym można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.

+ Opis pracy odnoszący się do tematyki korzyści i konieczności ochrony obszarów wodno-błotnych.
Dołączony opis ma mieć maksymalnie 1800 znaków i ma pokazać, że uczestnik jest świadomy, dlaczego mokradła są ważne dla wody, życia i klimatu.

+ Formularz zgłoszeniowy i wszystkie wymagane zgody

Uczestnik może wysłać więcej niż jedną pracę.

TERMIN

UWAGA – NOWY, DŁUŻSZY TERMIN!

Prace wysyłajcie od 1 października do 22 grudnia 2023r.

Wyniki ogłosimy do 15 stycznia 2024r.

JAK WYSYŁAĆ PRACE

Prace z dopiskiem KONKURS przysyłajcie w formie przesyłki pocztowej na adres:
Fundacja Ziemia i Ludzie, ul. Napoleona Bonaparte 47B04-965 Warszawa
w następujący sposób:

  • Każda z prac konkursowych, którą można przesłać w formacie cyfrowym, musi być przesłana w  wersji elektronicznej co najmniej w formacie A5, (14,8 x 21,0 cm), 1748 x 2480px, rozdzielczość 300 dpi, na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD lub pendrive.

Każda z prac konkursowych, której nie można przesłać w formacie cyfrowym (obraz, rysunek, plakat, grafika), musi zostać przesłana w oryginale pocztą.

NAGRODY

W każdej kategorii konkursowej wyłonimy po 3 laureatów i wręczymy 3 wyróżnienia!
Oprócz satysfakcji z wygranej czekają wspaniałe multimedialne nagrody rzeczowe!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowyPobierz

Regulamin konkursu ver. 3_24.11.2023Pobierz