• 14 lipca 2024 06:40

Wypadki, które zdarzają się w miejscu pracy, w dalszym ciągu budzą wiele dylematów. Pracodawcy i pracownicy nadal nie do końca wiedzą, jak postępować w takiej sytuacji. Wobec tego, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy?

Wypadek w miejscu pracy — co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Wypadek w miejscu pracy jest sytuacją, która może zdarzyć się w każdym momencie. Oczywiście, zawsze pracownikowi powinna zostać udzielona pierwsza pomoc — bez zbędnej zwłoki. Jednak istnieje także szereg kwestii formalnych, które powinny być dopełnione.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 ściśle określa postępowanie pracodawcy w wyniku zaistniałych okoliczności. Powinien on otrzymać zgłoszenie wewnętrzne od pracownika lub świadków zdarzenia. O tym, jak można zgłosić wypadek w miejscu pracy, można przeczytać na stronie: https://www.gorlice.info.pl/2022/11/24/wypadek-przy-pracy-i-jak-go-zglosic-w-gorlicach/.

Następnie to pracodawca jest zobowiązany do tego, by podjąć wszelkie czynności eliminujące zagrożenie. Konieczne jest np. wyłączenie maszyn czy linii produkcyjnych i zatrzymanie urządzeń, które przyczyniły się do wypadku. Kluczowe jest to, by nie dopuścić do eskalacji niebezpieczeństwa.

Co więcej, po dopełnieniu wstępnych formalności, pracodawca powinien poczynić dalsze kroki celem zmniejszenia ryzyka pojawienia się podobnego wypadku w przyszłości. Kilka wskazówek dotyczących minimalizacji zagrożenia można znaleźć pod linkiem: https://iotwock.info/artykul/jak-minimalizowac-ryzyko/1473332.

Wypadek w pracy — zawiadomienie odpowiednich organów

Po udzieleniu pierwszej pomocy i eliminacji dalszego ryzyka konieczne jest, by pracodawca poinformował o zaistniałym zdarzeniu odpowiednie organy. Zgłoszenie powinno wpłynąć do właściwego, okręgowego inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy, a także innych organów właściwych dla konkretnej branży. W przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub nawet śmierci pracownika, niewywiązanie się z tego obowiązku, zgodnie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy będzie traktowane jako wykroczenie.

Kolejno pracodawca powinien się skupić na powołaniu zespołu powypadkowego, który zbada okoliczności zdarzenia. Następnie konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, zasięgnięcie opinii specjalistów oraz sporządzenie protokołu.

Protokół musi być zatwierdzony przez obie strony — pracodawcę i pracownika i przekazany Inspekcji Pracy. To ona zajmie się dalszym postępowaniem.