• 14 lipca 2024 07:21

XII posiedzenie Rady Dostępności

Od 3 lat Głos Seniora należy do Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 22 listopada 2023 r. wzięliśmy udział w XII i zapewne ostatnim posiedzeniu Rady. W  posiedzeniu wzięło udział 31 członków Rady Dostępności oraz zaproszeni goście. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Rady, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w MFiPR. W związku z kończącą się kadencją Rady Dostępności, na spotkaniu omówiono wyniki prac Rady Dostępności w bieżącej kadencji. Zorganizowano uroczystość podziękowania członkom Rady Dostępności za dotychczasową współpracę, podczas której Przewodnicząca Rady wręczyła członkom statuetki oraz upominki. Uzgodniono potrzebę podjęcia działań zapewniających kontynuację prac Rady Dostępności i otwarcie II kadencji Rady na początku 2024 r.

W części merytorycznej spotkania członkowie Rady Dostępności mieli okazję zapoznać się z praktycznym wdrażaniem dostępności w oparciu o standardy w sektorze transportu oraz przestrzeni miejskiej. Przedstawicielka PFRON zaprezentowała standardy dostępności wypracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Przedstawicielki miast Poznania, Gdyni oraz Warszawy zaprezentowały z kolei standardy stosowane w procedurach inwestycyjnych i administracyjnych zarządzania miastami. 

W ciągu kadencji odbyło się 12 posiedzeń Rady, podjęto 12 uchwał, powołano 8 grup i zespołów roboczych i poddano konsultacje Rady 60 dokumentów. Szczegółowe informacje i podsumowania można przeczytać pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/rada-dostepnosci/posiedzenia/

W ramach prac Rady Dostępności MANKO – GŁOS SENIORA zajmuje się promocją Dostępności, Programu i Funduszu Dostępność Plus. Pokazujemy dobre praktyki w tym zakresie. Pokazujemy miasta i organizacje, które doprowadziły do udogodnień i ulepszeń w tym zakresie, które pozyskały fundusze na zwiększenie dostępności do instytucji dóbr i usług dla osób ze szczególnym potrzebami w tym dla Osób z Niepełnosprawnościami i dla seniorów. Chodzi miedzy innymi o windy, podjazdy, oświetlenia, oznaczenia, strony internetowe itd. W ramach naszych działań promujemy ideę  UDOSTĘPNIACZY 60+ czyli uświadamiania seniorów jak sami mogą wypływać na polepszenie swojej sytuacji i zwiększenia swojego dostępu do dóbr i usług. W ramach tej idei promujemy instytucję wniosku i skargi na brak dostępności i obywatelskich interwencji w tej sprawie.

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora jako członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Projektu OBYWATELSKI GŁOS SENIORA ponawia apele o zwiększenie dostępności do dóbr i usług seniorów w Polsce. Zachęcamy do poparcia apelów i przesyłania Waszych zgłoszeń dotyczących braku dostępności pod adres kontakt@manko.pl, bądź pocztą: Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków. Reaguj, informuj, zgłaszaj postulaty – Miej wpływ na swój los! Solidarni z Seniorami – RAZEM DAMY RADĘ!