• 23 maja 2024 04:40

Uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Seniora w ZUS

Dzień Seniora to ogólnopolska akcja, która jest okazją do dyskusji o kwestiach istotnych z perspektywy osób starszych. 27 października w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji.  Rozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób starszych.

Dzień Seniora to ogólnopolska akcja, która jest okazją do dyskusji o kwestiach istotnych z perspektywy osób starszych i popularyzacji informacji, które mogą się im przydać w codziennym życiu. ZUS – już kolejny rok organizuje – Dzień Seniora we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz partnerami przedsięwzięcia:

  • Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Policją,
  • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biurem Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Fundacją Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskim Instytutem Bankowości,
  • Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Uroczystość – której inicjatorką była prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – uświetniły wystąpienia Katarzyny Sójki Minister Zdrowia oraz dr Elżbiety Ostrowskiej przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W tym roku hasłem przewodnim Dnia Seniora jest „Senior menadżer ds. własnego bezpieczeństwa”. Dlatego przy okazji spotkania dyskutowano na temat zagrożeń i ryzyk, a także sposobów na zachowanie bezpieczeństwa seniorów.  

W dyskusji, oprócz prof. Gertrudy Uścińskiej, uczestniczyli: Zbigniew Wiśniewski  – wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, nadinsp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji, Joanna Domańska – dyrektor Biura Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojciech Kałkusiński ambasador „Głosu Seniora”.

“ZUS zajmuje się wieloma dziedzinami życia. Staramy się kompleksowo obsługiwać seniorów i podejmować działania na rzecz ich bezpieczeństwa oraz edukacji” – wskazała w swojej wypowiedzi prof. Uścińska.

Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów 90-lecia ZUS, zainaugurowanych w 89 rocznicę powstania Zakładu 24 października. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym  Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Skip to content