• 20 kwietnia 2024 12:03

Praca na emeryturze — na jakie ulgi może liczyć pracujący emeryt?

lis 9, 2023

Praca na emeryturze w branży ochrony, jako konserwator, portier czy opiekunka do dziecka lub w sklepie to tylko niektóre przykłady codzienności zawodowej polskich seniorów. Na jakie ulgi może liczyć pracujący emeryt?

Na wcześniejszej emeryturze można dorobić tylko do określonej kwoty

Niektórzy emeryci podejmują pracę, bo aktywność zawodowa pozwala im zachować dobrą kondycję umysłową i poczucie bycia potrzebnym. Innych niestety zmusza do tego czynnik finansowy. Często głodowe stawki emerytur w naszym kraju sprawiają, że wielu seniorów nie ma wyjścia i rozgląda się za zajęciem, które pozwoli im dorobić.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów — to jest nie muszą martwić się, że zarobią za dużo i spowoduje to zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania im świadczenia emerytalnego. Takie obawy powinny natomiast żywić osoby przebywające na tak zwanej wcześniejszej emeryturze czy rencie i wszelkich ich formach, np. emeryturze pomostowej.

Przepisy mówią, że do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), emeryci mogą podjąć pracę dodatkową, która zapewni im zarobek nie wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które określa Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli zarobią kwotę stanowiącą 70-130 proc. tak zwanej średniej krajowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy ich świadczenie emerytalne. Z emeryturą całkowicie pożegnają się natomiast osoby zarabiające powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do końca listopada 2023 roku emeryt może bez obaw o zmniejszenie czy zawieszenie świadczenia zarobić do 4904,10 zł.

Zatrudnię emeryta — dlaczego pracodawcy chętnie przyjmują seniorów?

W niektórych branżach emeryt to bardzo pożądany kandydat na rynku zatrudnienia. Weźmy, chociażby oferty pracy z Wrocławia dostępne tutaj: https://www.gowork.pl/praca/wroclaw;l – wiele ogłoszeń otwarcie zaprasza seniorów do aplikowania. Pracodawcy chętnie podpisują z emerytami umowę o dzieło. Taka forma współpracy jest dla nich bowiem najtańsza.

Firma nie musi opłacać składek na ubezpieczenia, a jedynie uiszczać zaliczkę na podatek dochodowy. Dzięki temu emeryt może zarobić więcej i mieć szansę funkcjonować zawodowo. Na ogół umowa o dzieło jest korzystna dla pracownika tylko, gdy mowa o pracy dodatkowej — nie zapewnia bowiem podstawowych zabezpieczeń socjalnych.

Emeryt to osoba, która nie musi już martwić się o te aspekty, dlatego może z powodzeniem rozpocząć współpracę na umowie o dzieło. Oczywiście umowa zlecenia czy nawiązanie stosunku pracy też jest tutaj możliwe, jednak już nie tak korzystne dla pracodawcy. 

PIT-0 dla pracujących emerytów — ulga zachęcająca do dłuższej pracy

Emeryci (kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia), którzy zdecydują się pozostać aktywni zawodowo i odroczyć pobieranie świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na tak zwany zerowy PIT. To ulga, którą w 2022 roku wprowadził tak zwany Polski Ład.

Ma ona zachęcać do jak najdłuższego pozostawania w pełni czynnym członkiem rynku pracy. Na co może liczyć emeryt, który nie zdecyduje się pobierać świadczenia emerytalnego pomimo nabycia do niego prawa? Senior jest wówczas zwolniony z konieczności opłacania podatku od przychodów z pracy do kwoty 85 528 zł w ciągu roku.

Przywilej ten ma zastosowanie zarówno w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co więcej, tych seniorów, którzy rozliczają się na skali podatkowej, dotyczy również kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.


Artykuł sponsorowany

Skip to content