• 25 lipca 2024 03:28

Sprzatanie Hrubieszowskich Cmentarzy

Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa wspólnie z Hrubieszowska Rada Seniorów i seniorami z Hrubieszów Miasto z Klimatem, Społecznym Komitetem Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie, szkolnym kołem wolontariatu ze Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie PSONI Koło w Hrubieszowie, młodzieżą z hrubieszowskich szkół, radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie, harcerzami z ZHR Hrubieszów, organizacjami pozarządowymi, z pomocą Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie posprzątali na hrubieszowskim cmentarzu najstarsze, zapomniane groby, groby żołnierskie, kolejarzy i nagrobki odnowione w latach ubiegłych ze zbiórek prowadzonych przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie.

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie od 2005 r. 1 XI organizuje kwesty, z których środki są przeznaczone na ratowanie najstarszych cennych z punktu widzenia historii sztuki, ale tez ważnych dla historii miasta i regionu nagrobków.