• 20 maja 2024 05:21

Projekt “Digital Education for All-Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons”

W dniu 30.10.2023 siedziba Głosu Seniora zamieniła się w miejsce konferencji i debaty. Zaprezentowano rezultaty projektu “Digital Education for All – Development of Technology Enhanced Learning for UnemployedPersons”, którego celem jest włączenie osób długotrwale bezrobotnych (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) w procesy uczenia się online i/lub hybrydowego poprzez opracowanie innowacyjnego narzędzia cyfrowego, które umożliwi im zdobycie niezbędnych kompetencji na rynku pracy.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie “ŽENA” z Chorwacji, które realizuje projekt w partnerstwie z następującymi organizacjami:
– Eurokreator (Polska)
– LjudskauniverzaSlovenskaBistrica (Słowenia)
– Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska)
– Chorwackie Służby Zatrudnienia Šibenik(Chorwacja)

W ramach projektu opracowano nową platformę z kursami online dostępnymi na educate-me.eu:
1. Umiejętności komunikacyjne
2. Aktywne słuchanie
3. Podstawowy angielski
4. Podstawy informatyki
5. Umiejętności potrzebne na rynku pracy
6. Poszukiwanie pracy online
7. Cyberbezpieczeństwo
8. e-obywatel
9. Myślenie projektowe
10. Rozwój i wdrażanie pozainstytucjonalnych usług społecznych

Podczas spotkania odbyła się również dyskusja na temat możliwości przystępowania do analogicznych projektów, warunków jakie należy spełniać, sposobów poszukiwania partnerów międzynarodowych.

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Agencji Mobilności i Programów UE z Funduszu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest on realizowany przez okres 24 miesięcy, a łączna wartość dofinansowania wynosi 142 406,00 EUR.

Skip to content