• 19 maja 2024 23:37

Za służbę w imię dobra wspólnego- Łukasz Salwarowski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi

– To zaszczyt spotkać się dzisiaj z Państwem i móc uhonorować Wasze zasługi dla naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zasługi bardzo różne i na wielu polach: działalności społecznej, charytatywnej, duszpasterskiej, na rzecz krwiodawstwa i ochrony zdrowia publicznego. Jedno z odznaczeń to Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Kilka osób wyróżniło się w sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Warto zwrócić uwagę na to, co łączy te ordery i odznaczenia, które przyznał Państwu Pan Prezydent Andrzej Duda, a tym samym – co łączy Państwa działalność. Każdy z Państwa został bowiem uhonorowany za swoją służbę w imię dobra wspólnego. Bo, jak powiedział Jan Paweł II w swym przemówieniu wygłoszonym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 1999 roku, „służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wojewoda wręczył ich łącznie 29: 22 Krzyże Zasługi, 6 Medali za Długoletnią Służbę oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:

– za zasługi w działalności społecznej za upowszechnianie historii lotnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Marek PIETRUSZKA;

– za zasługi na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Stefan WOSZCZEK (odznaczenie odebrała córka),

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Edward PIECHULEK;

– za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Dawid PIDŁO,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Bogdan LIS, pan Tomasz MICHAŁOWSKI

– za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – ks. Stanisław KANIA;

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Lesław CHRUŚCIK, pan Jan KLIMEK,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Daniel DĄBROWSKI, pan Edward JURKOWSKI. pan Rafał KOGUT, pan Grzegorz OLSZEWSKI, pani Halina POPEK, pani Maria SŁOWIK, pan Józef TOMCZAK;

– za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Andrzej MARCIŃCZYK, pani Maria WÓJCIK;

– za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pani Alina PERZANOWSKA, pan Łukasz SALWAROWSKI;

– za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji ekologicznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pani Magdalena GÓRA;

– za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – pan Marek JODŁOWSKI.

Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali

– MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: pani Krystyna GĘBALA, pani Elżbieta KOŻUCH, pani Elżbieta NIDECKA, pani Aleksandra SZENDERA;

– MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: pani Anna BARTOSZEWSKA, pan Ryszard KRUPNIK.

Natomiast na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi dla Niepodległej odznaczony został MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI ks. ppor. Jacek BIAŁEK.

– Serdecznie gratuluję odznaczeń. To ogromna duma, że Małopolanie tak chętnie angażują się w pomoc dla innych. Niech te Medale będą jednocześnie podziękowaniem za ten trud, ale również zachętą i mobilizacją do podejmowania kolejnych wyzwań w służbie drugiemu człowiekowi – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony w 2018 r. jako nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia państwa polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Krzyż Zasługi nadawany jest natomiast osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony zaś został w 1938 r., a przywrócony w 2007 r.. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/

Skip to content