• 23 czerwca 2024 19:45

„Nowa architektura dla nowej stolicy. Kowno i międzywojenny modernizm”– spotkanie z cyklu „Dojrzali do sztuki”

Najbliższy wykład w Międzynarodowym Centrum Kultury będzie poświęcony międzywojennej zabudowie Kowna, która jest nieodłącznie związana z historią społeczną i polityczną Litwy. Dla tego kraju, który podobnie jak Polska odzyskał niepodległość w 1918 roku, architektura stała się terenem manifestowania szczególnego optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość.

Zespół modernistycznej, kowieńskiej architektury jest unikatowym śladem procesów modernizacyjnych, zachodzących na Litwie, oraz istotnym rozdziałem w dziejach europejskiego modernizmu architektonicznego.

Wychodząc od modernistycznego dziedzictwa miasta, prowadząca opowie także o społecznych przeobrażeniach Kowna.

Spotkanie odbędzie się 13 października 2023 r., o godz. 11.00 w sali „Pod Kruki” Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25. Wstęp wolny. Dodatkowo wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy“. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu „Exercising Modernity“ (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.