• 29 maja 2024 14:17

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starych Babicach

Gmina Stare Babice od 2017 roku posiada Certyfikat ” Gmina Przyjazna Seniorom”, dzięki temu uczestniczy w wielu wydarzeniach proponowanych przez Stowarzyszenie MANKO- Głos Seniora m.in. w Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie. Babiccy seniorzy korzystają z Ogólnopolskiej Karty Seniora, pierwsze Karty już w roku 2018 wręczał na Spotkaniu w Domu Kultury w Starych Babicach Prezes Łukasz Salwarowski.

Już po raz 10-ty, 26 września 2023 roku ,100 osobowa grupa Studentów Starobabickich odśpiewała ” Gaudeamus Igitur…..”. Wykład inauguracyjny – Rola i znaczenie turystyki dla Osób Starszych- wygłosiła dr. Anna Leś adiunkt Katedry Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, który został wysłuchany z wielkim zainteresowaniem.

W części artystycznej wszyscy bawili się uczestnicząc w programie kabaretowym pt. ” Warszawski dzień- czyli Socreal na wesoło “w wykonaniu Zespołu ” Szczęśliwa 60-siątka”. Utwory z czasów naszych młodych lat , tańce, piosenki, scenki humorystyczne, w które wręcz trudno uwierzyć, teraz wzruszały  i rozśmieszały.

Prezes UTW Agnieszka Matuszewska zapoznała słuchaczy z planowanym cyklem wykładów, proponowanych wydarzeń kulturalnych,  życzyła sukcesów i satysfakcji z podejmowanych aktywności. Permanentna nauka to najlepszy sposób na zachowanie sprawności umysłu i radości życia.

W przygotowaniu programu Inauguracji i organizacji spotkania zaangażowani byli Członkowie Gminnej Rady Seniorów.

Autor Tekstu: Z Rady Seniorów w Starych Babicach Anna Czajkowska

       

Skip to content