• 18 lipca 2024 01:50

Białołęccy Seniorzy i projekt Zatrzymać Czas

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Seniorzy Białołęki” oraz Białołęckiego Klubu Fotograficznego chcemy opowiedzieć o Wystawie fotogramów senioralnych pt. „Zatrzymać Czas – Aktywni Seniorzy Białołęccy”.

Pomysł powstał w Stowarzyszeniu Seniorów. Pomysł został przekuty w projekt. Projekt wygrał w konkursie m. st. Warszawy „Inicjatywy Sąsiedzkie” (https://www.inicjatywysasiedzkie.org ) i otrzymał środki finansowe na jego realizację.

Zdjęcia seniorów wykonywali członkowie Klubu Fotograficznego: Katarzyna Radecka, Anna Kociszewska-Wojda, Anna Ulatowska, Katarzyna Paczóska, Dariusz Podniesiński, Grzegorz Tomczyk oraz Agata Rząsowska -Grabicka i Ewa Tomasik-Karwowska – obie panie niezrzeszone. Zdjęcia powstawały społecznie i z ogromnym zaangażowaniem. Nawiązywały się bardzo ciepłe międzypokoleniowe relacje. Seniorzy byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi, że ktoś docenił ich działania.

Patronem  wystawy jest Burmistrz Dzielnicy Białołęka pan Grzegorz Kuca. Projekt jest międzypokoleniowy, sąsiedzki i ma na celu uhonorowaniu osób w wieku senioralnym za ich aktywność społeczną ukierunkowaną na innych seniorów. Projekt realizuje się od chwili podpisania umowy z Fundacją „Stocznia” (jest realizatorem – w imieniu miasta st. Warszawy) w maju 2023r.

Koordynatorką Projektu 24/2023/IS jest wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Seniorzy Białołęki” Elwira Gmitrzuk-Ziętarska. Jest ona również osobą fotografującą.  W tej chwili fotogramy są wydrukowane,  i w dniu 17 września były po raz pierwszy eksponowane w Białołęckim Ośrodku Kultury na ul. Van Gogha 1,  podczas wydarzenia pt. „Siła Kobiet”.  Na fotogramach są takie znane na Białołęce osobistości jak : Pani Elżbieta Piasecka –Przewodnicząca PZERiI Rejonu Białołęka, pani Daniela Fidura – Przewodnicząca Białołęckiej Rady Seniorów BRS,  Andrzej Olszewski – Przewodniczący Stowarzyszenia „Seniorzy Białołęki” i wiele innych osób. Fotogramów w sumie jest 21 + 2(tzw. „draft” – opis wystawy). Są wydrukowane w formacie A2.  

Urząd Dzielnicy Białołęka – Referatu Promocji i Kontaktów Społecznych  uzgodnił udział Wystawy w następujących wydarzeniach.

 26.09.2023 godz. 16.00 – „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu”, Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1

10.10. 2023 o godz. 12:00 – w ramach Warszawskich Dni Seniora – koncert Sławy Przybylskiej, Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1

Znakiem rozpoznawczym senioralnej Wystawy będzie zdjęcie Krzysztofa Ziętkowskiego z bujającą się na linie radną BRS  Mają Drozdowską (Park Picassa). Dojrzałość Majki jest ewidentna, a równocześnie chęć do podejmowania wyzwań i radość w każdym działaniu huśta naszą seniorką!! Jako koordynatorka też mam poczucie satysfakcji, że dane mi było uczestniczyć w takim projekcie.

Autor tekstu:

Koordynatorka projektu 24/2023/IS  https://www.inicjatywysasiedzkie.org Elwira Gmitrzuk-Ziętarska