• 13 kwietnia 2024 02:45

XVI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Europejskie Spotkania Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku służą od lat wzmocnieniu aktywizacji i integracji środowisk polskich obecnych w różnych krajach, poprzez nawiązanie i utrzymanie więzi z Polską i Polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia była przypadająca w 2023 roku 230 rocznica urodzin Aleksandra Fredry oraz 60 rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej. Przybliżenie tych dwóch wybitnych postaci, ich życiorysu, dokonań, przywiązania i poświecenia dla Polski posłużyło podtrzymaniu polskości w sercach tych, którzy na co dzień zamieszkują różne części świata lecz wciąż czują więź z swoją prawdziwą Ojczyzną.

W pięciodniowym spotkaniu w miasteczku akademickim UW-M w Olsztynie -Kortowie, uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii i Niemiec.

W trakcie pobytu 80 osobowej grupy Rodaków zrealizowano poniższy program:

W poniedziałek 4.09 odbyło się uroczyste otwarcie XVI Europejskiego Spotkania PUTW z koncertem słowno – muzycznym Chóru „De Novo” pt. „Fredro nasz codzienny” oraz wieczorna Msza św. w kościele akademickim w intencji Ukraińców i Polaków na Ukrainie „Ojczyznę wolną racz im wrócić Panie”. W wydarzeniu wziął udział Prezes Stowarzyszenia Manko-Głos Seniora Łukasz Salwarowski oraz Ambasador Głosu Seniora Marek Pilch.

Następnego dnia 05.09.2023 (wtorek) nad jeziorem Kortowskim uczestnicy wysłuchali prelekcji płk w st. sp. Józefa Zyska „Rok 2023 rokiem Aleksandry Piłsudskiej opiekunki sierot, najbiedniejszych i bezdomnych”. Spotkaniu towarzyszyły wspólnie śpiewane piosenki legionowe. Wieczorem uczestnicy wybrali się do Olsztyńskiego Planetarium na „poszukiwanie ciemnej materii”.

Kolejnego dnia 06.09.2023 (środa) odbył się panel dyskusyjny: „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW” oraz wykład akademicki: Rok 2023 rokiem Aleksandra Fredry „…Wpadł mi palec w kałamarz… i pisać zacząłem..” Po południu udaliśmy się do Instytutu Północnego na wystawę z prelekcją pt. „Srebra Funduszu Obrony Narodowej”. Wieczorem był czas wytchnienia przy grillu z udziałem UTW i stowarzyszeń kresowych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Ostatni dzień spotkania 7.09.2023 (czwartek) był okazja do zapoznania się ze starówką olsztyńską w ramach Questu miejskiego „Olsztyn – miasto Mikołaja Kopernika”. Wszyscyuczestnicy tej miejskiej zabawy otrzymali pamiątkowe dyplomy w trakcie Uroczystego zakończenia XVI ESI PUTW.


Wszyscy wszystkim życzyli spotkania za rok na kolejnych Europejskich Spotkaniach Integracyjnych PUTW.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem medialnym Głosu Seniora.

Skip to content